wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Buczek

Urząd Gminy Buczek - Budżet jednostki i jego realizacja

Informacje:

Data Tytuł Autor informacji
2021-08-27 informacja za I kwartał 2021 Skarbnik Gminy
2021-08-27 informacja z wykonania budżetu za II kw. 2021 Skarbnik Gminy
2021-05-18 Sprawozdania bilansowe Urzędu Gminy za rok 2020 Skarbnik Gminy
2021-05-18 Bilanse Gminy Łączne za 2020 r. Skarbnik Gminy
2021-03-29 Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Buczek za rok 2020 Wójt Gminy Buczek
2020-08-11 Sprawozdania bilansowe Gminy Buczek za 2019 rok Skarbik Gminy
2020-08-11 Sprawozdania bilansowe Urzędu Gminy w Buczku za 2019 rok Skarbnik Gminy
2020-08-11 Informacja kwartalna wykonania budżetu Gminy Buczek za II kw. 2020 Skarbnik Gminy
2020-04-01 Informacja za IV kwartał 2019 roku Wójt Gminy Buczek
2019-10-22 Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2019 Wójt Gminy Buczek
2019-08-02 Informacja z wykonania budżetu za II kw 2019 Wójt Gminy Buczek
2019-04-23 Sprawozdania bilansowe budżetu gminy za rok 2018 Wójt Gminy Buczek
2019-04-23 Sprawozdania bilansowe Urzędu Gminy za 2018 rok Wójt Gminy Buczek
2019-01-29 Opinia dotycząca budżetu gminy na 2019 rok Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
2018-04-24 Informacja za I kw. 2018 Wójt Gminy Buczek
2018-03-06 Informacja z wykonania budżetu za IV kw 2017 Wójt Gminy Buczek
2018-03-06 Informacja z wykonania budżetu za rok 2017 Wójt Gminy Buczek
2017-08-01 Informacja z wykonania budżetu za I kw. 2017 Wójt Gminy Buczek
2017-08-01 Informacja z wykonania budżetu za II kw. 2017 Wójt Gminy Buczek
2017-03-02 Informacja z wykonania budżetu za 2016 rok. Skarbnik Gminy
2017-03-01 Informacja za IV kw. 2016 Skarbnik Gminy
2016-10-21 Wykonanie budżetu gminy za III kw 2016 Wójt Gminy Buczek
2016-08-05 Informacja za II kw. 2016 Wójt Gminy Buczek
2016-07-25 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Buczek za rok 2014
2016-03-31 Informacja z wykonania budżetu za I kw 2016 Wójt Gminy Buczek
2016-01-29 Informacja z wykonania budżetu za rok 2015 Wójt Gminy Buczek
2016-01-11 opinia dotycząca planowanej kwoty długu RIO Łódź
2015-12-31 Informacja z wykonania budżetu za IV kw 2015 Wójt Gminy Buczek
2015-09-30 Informacja z wykonania budżetu za III kw 2015 Wójt Gminy Buczek
2015-07-24 Informacja Wójta Gminy Buczek - wykonanie budżetu za IV kwartał 2013 roku Wójt Gminy Buczek
2015-07-24 Informacja roczna za rok 2013 z wykonania budżetu Gminy Buczek Wójt Gminy Buczek
2015-07-24 Informacja za IV kw 2014 z wykonania budżetu Wójt Gminy Buczek
2015-07-24 Informacja roczna za 2014 rok z wykonania budżetu Wójt Gminy Buczek
2015-07-24 Informacja za I kw 2015 z wykonaia budżetu Wójt Gminy Buczek
2015-07-24 Informacja za II kw 2015 z wykonania budżetu
2014-03-27 Sprawozdanie z z wykonania Budżetu Gminy Buczek za rok 2013 Wójt Gminy Buczek
2014-01-21 opinia dot. prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki RIO
2014-01-21 opinia w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu Regionalna izba Obrachunkowa w Łodzi
2013-01-22 Uchwała Nr I/6/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
2013-01-22 Uchwała Nr I/7/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
2012-12-03 Uchwała Nr I/195/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
2012-12-03 Uchwała Nr I/196/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
2012-12-03 Uchwała Nr I/197/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
2012-05-31 Roczna informacja Wójta Gminy Buczek o wykonaniu budżetu za rok 2011
2012-05-31 Kwartalna informacja Wójta Gminy Buczek o wykonaniu budżetu za I kw. 2012 roku
2009-11-30 Uchwała Nr I/147/09 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
2009-11-30 Uchwała Nr I/148/09 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi