wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Radomyśli

Dni i godziny pracy jednostki:

Szkoła Podstawowa im. H.Sienkiewicza w Radomyśli -

 Sekretariat czynny codziennie od 8.00 do 12.00

Zajęcia lekcyjne odbywają się w godzinach 8.00 - 15.50

Godziny pracy komórek organizacyjnych jednostki

Komórka organizacyjna Dni i godziny pracy Dni i godziny załatwiania spraw w jednostce
Dyrektor Beata Wiszniewska