wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Stromiec

Informacje systemowe o wybranej jednostce

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Pełna nazwa jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Nazwa skrócona: GOPS
Grupa jednostek: Administracja publiczna
Podgrupa jednostek: Ośrodki pomocy społecznej
Adres jednostki: 26-804 STROMIEC, PIASKI 4
Telefon: 048 619 13 31
Faks: 048 619 13 31
Liczba zatrudnionych: (brak danych)
Średnie wynagrodzenie: (brak danych)
Czy osoba prawna: NIE
Status prawny lub forma prawna: (brak danych)
Nazwa organu tworzącego: RADA GMINY STROMIEC
Akt tworzący (numer, data, tytuł): (brak danych)
Plik aktu:
Regulamin jednostki:
Status jednostki:
Kod terytorialny GUS: (brak danych)
NIP: (brak danych)
REGON: (brak danych)
Numer rachunku bankowego: (brak danych)
Adres strony internetowej: (brak danych)
Data ostatniej aktualizacji:

Kierownik jednostki

Imię i Nazwisko: Jolanta Róg
Od kiedy zatrudniony w urzędzie: 1991-01-01
Czy pracownik urzędu: TAK
Wiek: (brak danych)
Poziom wykształcenia: brak danych
Kierunek wykształcenia: (brak danych)
Adres e-mail:

Przedmiot działalności i kompetencje

Informacje dodatkowe o działaności

Tryb działania w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej

Majątek którym dysponuje jednostka

Informacje o użytkownikach

Struktura własnościowa

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2009-05-05
Data udostępnienia informacji 2009-05-05