wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Stromiec

Informacje systemowe o wybranej jednostce

Publiczna Szkoła Podstawowa w Stromcu

Pełna nazwa jednostki: Publiczna Szkoła Podstawowa w Stromcu
Nazwa skrócona: PSP Stromiec
Grupa jednostek: Oświata i wychowanie, nauka i szkolnictwo wyższe
Podgrupa jednostek: Szkoły podstawowe
Adres jednostki: 26-804 Stromiec, Radomska 27
Telefon: 048 619 10 47
Faks: (brak danych)
Liczba zatrudnionych: (brak danych)
Średnie wynagrodzenie: (brak danych)
Czy osoba prawna: NIE
Status prawny lub forma prawna: (brak danych)
Nazwa organu tworzącego: (brak danych)
Akt tworzący (numer, data, tytuł): (brak danych)
Plik aktu:
Regulamin jednostki:
Status jednostki:
Kod terytorialny GUS: (brak danych)
NIP: (brak danych)
REGON: (brak danych)
Numer rachunku bankowego: (brak danych)
Adres strony internetowej: (brak danych)
Data ostatniej aktualizacji:

Kierownik jednostki

Imię i Nazwisko: Leszek Molga
Od kiedy zatrudniony w urzędzie: 1991-09-01
Czy pracownik urzędu: TAK
Wiek: (brak danych)
Poziom wykształcenia: brak danych
Kierunek wykształcenia: (brak danych)
Adres e-mail:

Przedmiot działalności i kompetencje

Informacje dodatkowe o działaności

Tryb działania w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej

Majątek którym dysponuje jednostka

Informacje o użytkownikach

Struktura własnościowa

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2009-05-05
Data udostępnienia informacji 2009-05-05