wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Stromiec

Informacje o Uchwale numer: XXXIV.229.2014

Tytuł aktu prawnego - pełny: Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
Numer: XXXIV.229.2014
Status aktu: Projekt aktu
Data podjęcia: 2014-02-14
Data wejścia w życie: 2014-02-14
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo nieruchomosci
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Gospodarka komunalna
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): inne nie wymienione
Data publikacji: 2014-02-14
Uchwała Treść uchwały [208,29 KB], data ogłoszenia pliku: 2014-03-11

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2014-02-12
Data udostępnienia informacji 2014-02-12