wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Stromiec

Informacje o Uchwale numer: III.19.2014

Tytuł aktu prawnego - pełny: Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015
Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015
Numer: III.19.2014
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2014-12-29
Data wejścia w życie: 2014-12-29
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Ochrona zdrowia
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Profilaktyka zdrowia
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): inne nie wymienione
Data publikacji: 2014-12-29
Uchwała Treść uchwały [153,64 KB], data ogłoszenia pliku: 2015-01-07

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2015-01-07
Data udostępnienia informacji 2015-01-07