wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Stromiec

Informacje o Zarządzeniu numer: 12.2015

Tytuł aktu prawnego - pełny: Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przenaczonych na sprzedaż
Tytuł aktu prawnego - skrócony: Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przenaczonych na sprzedaż
Numer: 12.2015
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2015-01-15
Data wejścia w życie: 2015-01-15
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo nieruchomosci
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Gospodarka nieruchomościami, geodezja, geologia i kartografia
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Data publikacji: 2015-01-15
Komórka organizacyjna: Wójt Gminy
Zarządzenie Treść zarządzenia [406,48 KB], data ogłoszenia pliku: 2015-01-15

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2015-01-15
Data udostępnienia informacji 2015-01-15