wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Stromiec

Informacje o Zarządzeniu numer: 15.2015

Tytuł aktu prawnego - pełny: Zarządzenie w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu rytorialnego odrębnymi przepisami
Tytuł aktu prawnego - skrócony: Zarządzenie w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu rytorialnego odrębnymi przepisami
Numer: 15.2015
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2015-01-22
Data wejścia w życie: 2015-01-22
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu)
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Budżety i podatki
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Uchwalenie i zmiany budżetu
Data publikacji: 2015-01-22
Komórka organizacyjna: Wójt Gminy
Zarządzenie Treść zarządzenia [283,36 KB], data ogłoszenia pliku: 2015-01-28

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2015-01-28
Data udostępnienia informacji 2015-01-28