wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Stromiec

Informacje o Zarządzeniu numer: 21.2015

Tytuł aktu prawnego - pełny: Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Stromiec w 2015 roku
Tytuł aktu prawnego - skrócony: Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Stromiec w 2015 roku
Numer: 21.2015
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2015-02-16
Data wejścia w życie: 2015-02-16
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Administracja publiczna
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Przejmowanie i przekazywanie zadań
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): przekazywanie (powierzanie realizacji zadań innym podmiotom)
Data publikacji: 2015-02-16
Komórka organizacyjna: Wójt Gminy
Zarządzenie Treść zarządzenia [1,93 MB], data ogłoszenia pliku: 2015-02-17

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2015-02-17
Data udostępnienia informacji 2015-02-17