wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Stromiec

Informacje o Zarządzeniu numer: 23.2015

Tytuł aktu prawnego - pełny: Zarządzenie w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaz nieruchomości stanowiacych własność Gminy Stromiec
Tytuł aktu prawnego - skrócony: Zarządzenie w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaz nieruchomości stanowiacych własność Gminy Stromiec
Numer: 23.2015
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2015-02-17
Data wejścia w życie: 2015-02-17
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo nieruchomosci
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Gospodarka nieruchomościami, geodezja, geologia i kartografia
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Data publikacji: 2015-02-17
Komórka organizacyjna: Wójt Gminy
Zarządzenie Treść zarządzenia [1,71 MB], data ogłoszenia pliku: 2015-02-17

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2015-02-17
Data udostępnienia informacji 2015-02-17