wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Stromiec

Informacje o Zarządzeniu numer: 34.2015

Tytuł aktu prawnego - pełny: Zarządzenie Nr 34 2015 Wojta Gminy Stromiec z dnia 24 marca 2015 r w sprawie ogloszenia wynikow otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań pożytku publicznego z zakresu porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom
Tytuł aktu prawnego - skrócony: Zarządzenie Nr 34 2015 Wojta Gminy Stromiec z dnia 24 marca 2015 r w sprawie ogloszenia wynikow otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań pożytku publicznego z zakresu porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom
Numer: 34.2015
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2015-03-24
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Administracja publiczna
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Współpraca z podmiotami krajowymi
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Data publikacji:
Komórka organizacyjna: Wójt Gminy

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2015-03-24
Data udostępnienia informacji 2015-03-24