wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Stromiec

Informacje o Uchwale numer: X.71.2011

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
Numer: X.71.2011
Status aktu: Nieobowiązujący (uchylony)
Data podjęcia: 2011-11-09
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu)
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Budżety i podatki
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Podatki i opłaty lokalne
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje finansowe
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat
Data publikacji:
Uchwała Treść uchwały [30,01 KB], data ogłoszenia pliku: 2011-12-02

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2011-10-27
Data udostępnienia informacji 2011-10-27