wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Stromiec

Informacje o Uchwale numer: 145.2012

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2013 r. na obszarze Gminy Stromiec
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2013 r. na obszarze Gminy Stromiec
Numer: 145.2012
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2012-11-08
Data wejścia w życie: 2012-01-01
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu)
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Wpływy z pozostałych podatków i opłat lokalnych
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): inne nie wymienione
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): inne nie wymienione
Data publikacji:
Uchwała Treść uchwały [816,35 KB], data ogłoszenia pliku: 2012-11-19

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2012-11-06
Data udostępnienia informacji 2012-11-06