wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Stromiec

Informacje o Uchwale numer: XXIX. 2013

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie sprzedaży nieruchomości
Tytuł aktu prawnego - skrócony: sprzedaż nieruchomości
Numer: XXIX. 2013
Status aktu: Projekt aktu
Data podjęcia: 0001-01-01
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo nieruchomosci
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Gospodarka nieruchomościami, geodezja, geologia i kartografia
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje gospodarczo-majątkowe
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu
Data publikacji:
Uchwała Treść uchwały [31 KB], data ogłoszenia pliku: 2013-07-22

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2013-07-19
Data udostępnienia informacji 2013-07-19