wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Stromiec

Budżet - Informacje Podstawowe


ROK DOCHODY WYDATKI NADW/DEFICYT
PLAN - PRZED ZMIANAMI 17 424 873,00 zł 16 425 873,00 zł 999 000,00 zł
PLAN - PO ZMIANACH 17 398 717,46 zł 16 569 717,46 zł 829 000,00 zł
REALIZACJA - PIERWSZY KWARTAŁ 5 376 435,22 zł 4 370 456,81 zł 1 005 978,41 zł
REALIZACJA - PIERWSZE PÓŁROCZE 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
REALIZACJA - TRZY KWARTAŁY 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
REALIZACJA - CAŁY ROK 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
PROP. PLANU NA ROK NASTĘPNY 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł