wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Stromiec

Szczegóły informacji:

Uchwała nr Ra.115.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Stromiec sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013

Data: 2014-03-28
Autor:
Treść informacji / streszczenie:

 


 Załączniki

Załącznik nr: 0

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2014-04-01
Data udostępnienia informacji 2014-04-01