wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Stromiec

Szczegóły informacji:

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Stromiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2014

Data: 2015-03-24
Autor: Agnieszka Jedlikowska
Treść informacji / streszczenie:

 


    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2015-03-25
Data udostępnienia informacji 2015-03-25