wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Stromiec

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Stanowisko ds. wymiaru i księgowości podatkowej
Nazwa skrócona: Wymiar i księgowość podatków
Symbol: SKW
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy Stromiec
Piaski 4
Stromiec 26-804
Komórka nadrzędna merytorycznie: Skarbnik Gminy- Kierownik Referatu Budżetu Podatków i Opłat
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Skarbnik Gminy- Kierownik Referatu Budżetu Podatków i Opłat
Dni i godziny pracy: poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:30

 Przedmiot działania i kompetencje:

1. Zbieranie informacji i deklaracji niezbędnych do wymiaru zobowiązań podatkowych,
2. Wymiar i księgowanie podatku rolnego od osób fizycznych,
3. Prowadzenie ewidencji podatku od nieruchomości w systemie informatycznym
4. Prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami od podatku rolnego,
5. Prowadzenie spraw związanych ze stosowaniem ulg z tytułu nabycia gruntów, ulg inwestycyjnych, ulg żołnierskich,
6. Wymiar i księgowanie podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
7. Prowadzenie spraw związanych z wymiarem i księgowaniem podatku leśnego.
8. Zbieranie, przechowywanie i badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych przez osoby fizyczne,
9. Sporządzanie protokołów o stanie majątkowym osób ubiegających się o umorzenie bądź rozłożenie na raty zaległości podatkowych, przygotowywanie decyzji w tym zakresie,
10. Prowadzenie spraw związanych z naliczaniem podatku od posiadania psa,
11. Aktualizowanie wymiaru zobowiązań podatkowych w ciągu roku poprzez rejestr przypisów i odpisów
12. Rozliczanie i kontrolę rachunkową sołtysów z pobranych podatków i opłat.
13. Przygotowywanie danych niezbędnych do obliczenia wynagrodzeń sołtysów za inkaso.
14. Sporządzanie danych do sprawozdawczości budżetowej, sprawozdań statystycznych podatkowych oraz dotyczących zmian w użytkowaniu gruntów.
15. Współpraca z ewidencją gruntów w Starostwie Powiatowym w Białobrzegach,
16. Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Agnieszka Jedlikowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Maria Brzezińska
Data wytworzenia informacji 2009-04-28
Data udostępnienia informacji 2009-04-28