wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Stromiec

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Stanowisko ds. kadr, szkoleń i funduszy pomocowych
Nazwa skrócona: Kadry, szkolenia, fundusze pomocowe
Symbol: SGK
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy Stromiec
Piaski 4
Stromiec 26-804
Komórka nadrzędna merytorycznie: Sekretarz Gminy- Kierownik Referatu Administracyjno-Organizacyjnego i Spraw Społ
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Sekretarz Gminy- Kierownik Referatu Administracyjno-Organizacyjnego i Spraw Społ
Dni i godziny pracy: poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:30

 Przedmiot działania i kompetencje:

1.Prowadzenie dokumentacji z zakresu spraw kadrowych i osobowych pracowników Urzędu,
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, a w szczególności:
1/ przygotowywanie umów o pracę i świadectw pracy
2/ sporządzania zakresów czynności dla pracowników na stanowiskach robotniczych
3/ naliczanie dodatków stażowych i nagród jubileuszowych,
4/ prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
5/ prowadzenie listy obecności
6/ prowadzenie miesięcznych kart czasu pracy,
7/ rozliczanie nieobecności w godzinach pracy,
8/ prowadzenie książki wyjść służbowych i prywatnych,
9/ prowadzenie ewidencji wyjazdów służbowych, wykorzystania urlopów wypoczynkowych, zwolnień
lekarskich
10) prowadzenie ewidencji osób podlegających obowiązkowi obrony RP,
11) sporządzanie analiz o sytuacji kadrowej i wykorzystaniu czasu pracy.
12) sporządzanie umów o używanie prywatnych pojazdów pracowników do celów służbowych
13) kompletowanie oświadczeń o działalności gospodarczej prowadzonej przez pracowników Urzędu i przekazywanie tej informacji na stanowisko ds. wynagrodzeń pracowniczych
2.Współdziałanie z bezpośrednim przełożonym i Wójtem w kształtowaniu polityki kadrowej oraz kształtowaniu motywacji do pracy.
3.Wykonywanie czynności wynikających z obowiązku pracodawcy w zakresie ochrony zdrowia pracownika ( kierowanie pracowników na badania profilaktyczne okresowe, kontrolne, przenoszenie do innej pracy oraz w zakresie niezbędnych uprawnień do wykonywania zleconych zadań)
4.Prowadzenie rejestru szkoleń pracowników i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie bhp
5. Wykonywanie prac związanych z przeprowadzaniem naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko pracy,.
6. Prowadzenie spraw związanych ze skierowaniem pracownika i przeprowadzaniem służby przygotowawczej
7. Przygotowanie dokumentacji i prowadzenie ewidencji terminów przeprowadzania o1.Prowadzenie dokumentacji z zakresu spraw kadrowych i osobowych pracowników Urzędu,
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, a w szczególności:
1/ przygotowywanie umów o pracę i świadectw pracy
2/ sporządzania zakresów czynności dla pracowników na stanowiskach robotniczych
3/ naliczanie dodatków stażowych i nagród jubileuszowych,
4/ prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
5/ prowadzenie listy obecności
6/ prowadzenie miesięcznych kart czasu pracy,
7/ rozliczanie nieobecności w godzinach pracy,
8/ prowadzenie książki wyjść służbowych i prywatnych,
9/ prowadzenie ewidencji wyjazdów służbowych, wykorzystania urlopów wypoczynkowych, zwolnień
lekarskich
10) prowadzenie ewidencji osób podlegających obowiązkowi obrony RP,
11) sporządzanie analiz o sytuacji kadrowej i wykorzystaniu czasu pracy.
12) sporządzanie umów o używanie prywatnych pojazdów pracowników do celów służbowych
13) kompletowanie oświadczeń o działalności gospodarczej prowadzonej przez pracowników Urzędu i przekazywanie tej informacji na stanowisko ds. wynagrodzeń pracowniczych
2.Współdziałanie z bezpośrednim przełożonym i Wójtem w kształtowaniu polityki kadrowej oraz kształtowaniu motywacji do pracy.
3.Wykonywanie czynności wynikających z obowiązku pracodawcy w zakresie ochrony zdrowia pracownika ( kierowanie pracowników na badania profilaktyczne okresowe, kontrolne, przenoszenie do innej pracy oraz w zakresie niezbędnych uprawnień do wykonywania zleconych zadań)
4.Prowadzenie rejestru szkoleń pracowników i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie bhp
5. Wykonywanie prac związanych z przeprowadzaniem naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko pracy,.
6. Prowadzenie spraw związanych ze skierowaniem pracownika i przeprowadzaniem służby przygotowawczej
7. Przygotowanie dokumentacji i prowadzenie ewidencji terminów przeprowadzania o1.Prowadzenie dokumentacji z zakresu spraw kadrowych i osobowych pracowników Urzędu,
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, a w szczególności:
1/ przygotowywanie umów o pracę i świadectw pracy
2/ sporządzania zakresów czynności dla pracowników na stanowiskach robotniczych
3/ naliczanie dodatków stażowych i nagród jubileuszowych,
4/ prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
5/ prowadzenie listy obecności
6/ prowadzenie miesięcznych kart czasu pracy,
7/ rozliczanie nieobecności w godzinach pracy,
8/ prowadzenie książki wyjść służbowych i prywatnych,
9/ prowadzenie ewidencji wyjazdów służbowych, wykorzystania urlopów wypoczynkowych, zwolnień
lekarskich
10) prowadzenie ewidencji osób podlegających obowiązkowi obrony RP,
11) sporządzanie analiz o sytuacji kadrowej i wykorzystaniu czasu pracy.
12) sporządzanie umów o używanie prywatnych pojazdów pracowników do celów służbowych
13) kompletowanie oświadczeń o działalności gospodarczej prowadzonej przez pracowników Urzędu i przekazywanie tej informacji na stanowisko ds. wynagrodzeń pracowniczych
2.Współdziałanie z bezpośrednim przełożonym i Wójtem w kształtowaniu polityki kadrowej oraz kształtowaniu motywacji do pracy.
3.Wykonywanie czynności wynikających z obowiązku pracodawcy w zakresie ochrony zdrowia pracownika ( kierowanie pracowników na badania profilaktyczne okresowe, kontrolne, przenoszenie do innej pracy oraz w zakresie niezbędnych uprawnień do wykonywania zleconych zadań)
4.Prowadzenie rejestru szkoleń pracowników i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie bhp
5. Wykonywanie prac związanych z przeprowadzaniem naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko pracy,.
6. Prowadzenie spraw związanych ze skierowaniem pracownika i przeprowadzaniem służby przygotowawczej
7. Przygotowanie dokumentacji i prowadzenie ewidencji terminów przeprowadzania o1.Prowadzenie dokumentacji z zakresu spraw kadrowych i osobowych pracowników Urzędu,
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, a w szczególności:
1/ przygotowywanie umów o pracę i świadectw pracy
2/ sporządzania zakresów czynności dla pracowników na stanowiskach robotniczych
3/ naliczanie dodatków stażowych i nagród jubileuszowych,
4/ prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
5/ prowadzenie listy obecności
6/ prowadzenie miesięcznych kart czasu pracy,
7/ rozliczanie nieobecności w godzinach pracy,
8/ prowadzenie książki wyjść służbowych i prywatnych,
9/ prowadzenie ewidencji wyjazdów służbowych, wykorzystania urlopów wypoczynkowych, zwolnień
lekarskich
10) prowadzenie ewidencji osób podlegających obowiązkowi obrony RP,
11) sporządzanie analiz o sytuacji kadrowej i wykorzystaniu czasu pracy.
12) sporządzanie umów o używanie prywatnych pojazdów pracowników do celów służbowych
13) kompletowanie oświadczeń o działalności gospodarczej prowadzonej przez pracowników Urzędu i przekazywanie tej informacji na stanowisko ds. wynagrodzeń pracowniczych
2.Współdziałanie z bezpośrednim przełożonym i Wójtem w kształtowaniu polityki kadrowej oraz kształtowaniu motywacji do pracy.
3.Wykonywanie czynności wynikających z obowiązku pracodawcy w zakresie ochrony zdrowia pracownika ( kierowanie pracowników na badania profilaktyczne okresowe, kontrolne, przenoszenie do innej pracy oraz w zakresie niezbędnych uprawnień do wykonywania zleconych zadań)
4.Prowadzenie rejestru szkoleń pracowników i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie bhp
5. Wykonywanie prac związanych z przeprowadzaniem naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko pracy,.
6. Prowadzenie spraw związanych ze skierowaniem pracownika i przeprowadzaniem służby przygotowawczej
7. Przygotowanie dokumentacji i prowadzenie ewidencji terminów przeprowadzania o

  Prowadzone tablice informacyjne:

 • Program Integracji Społecznej
 • Program Integracji Społecznej
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ogłoszenie o ofercie pracy
 • Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
 • Ogłoszenie o konkursie na realizacje zadań publicznych
 • Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Stromiec z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2014 rok
 • Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert
 • Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert "Materiały promocyjne: Kompleksowa Gospodarka wodno- ściekowa Gminy Stromiec"
 • Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierowcy w Urzędzie Gminy Stromiec
 • Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierowcy w Urzędzie Gminy Stromiec
 • Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspracie realizacji zadań Gminy Stromiec na 2014 rok
 • Powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrekora SP ZOZ w Stromcu
 • Konkurs na stanowisko Dyrektora SP ZOZ w Stromcu

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Agnieszka Jedlikowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Maria Brzezińska
Data wytworzenia informacji 2009-04-28
Data udostępnienia informacji 2009-04-28