wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Stromiec

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Referat Administracyjno-Organizacyjny i Spraw Społecznych
Nazwa skrócona: Referat Organizacyjny
Symbol: SG
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy Stromiec
Piaski 4
Stromiec 26-804
Komórka nadrzędna merytorycznie: Sekretarz Gminy- Kierownik Referatu Administracyjno-Organizacyjnego i Spraw Społ
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Wójt Gminy
Dni i godziny pracy: poniedziałek-piątek
Dni i godziny przyjmowania interesantów: 7:30 - 15:30

 Przedmiot działania i kompetencje:

 

 Informacje dodatkowe:

 

 Kadra kierownicza:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Agnieszka Jedlikowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Maria Brzezińska
Data wytworzenia informacji 2015-01-25
Data udostępnienia informacji 2015-01-25