wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Stromiec

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Referat Budżetu, Podatków i Opłat Lokalnych
Nazwa skrócona: Referat Budżetu
Symbol: SK
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy Stromiec
Piaski 4
Stromiec 26-804
Komórka nadrzędna merytorycznie: Skarbnik Gminy- Kierownik Referatu Budżetu Podatków i Opłat
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Wójt Gminy
Dni i godziny pracy: poniedziałek - piątek
Dni i godziny przyjmowania interesantów: 7:30 - 15:30

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Agnieszka Jedlikowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Maria Brzezińska
Data wytworzenia informacji 2015-01-25
Data udostępnienia informacji 2015-01-25