wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Stromiec

Sposoby załatwiania spraw

Grupa spraw 
Nazwa sprawy 
Prawna forma załatwiania 
Nazwa stanowiska 
PODATKI I OPŁATYKarta informacyjna-zwrot podatku akcyzowegoDecyzja administracyjnaStanowisko ds. podatków i opłat lokalnych
DODATKI MIESZKANIOWEDodatki mieszkanioweDecyzja administracyjnaStanowisko ds. oświaty kultury i sportu
DOWODY OSOBISTEWydawanie dowodów osobistychinna forma prawnaZ-ca kierownika USC
SKARGI I WNIOSKIPrzyjmowanie skarg i wnioskówinna forma prawnaAsystent
EWIDENCJA LUDNOŚCIZameldowanie na pobyt stały obywateli RPinna forma prawnaZ-ca kierownika USC
EWIDENCJA LUDNOŚCIWymeldowanie z pobytu stałego obywateli RPinna forma prawnaZ-ca kierownika USC
EWIDENCJA LUDNOŚCIZameldowanie na pobyt czasowy trwajacy ponad 3 miesiące obywateli RPinna forma prawnaZ-ca kierownika USC
EWIDENCJA LUDNOŚCIWymeldowanie z pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące obywateli RPZaświadczenieZ-ca kierownika USC
EWIDENCJA LUDNOŚCIZameldowanie cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzininna forma prawnaZ-ca kierownika USC
EWIDENCJA LUDNOŚCIUdostępnianie danych osobowych osób zamieszkałych na terenie Gminy Stromiecinna forma prawnaZ-ca kierownika USC
Strona 1 z 7 (69 procedur/y)Poprzednia[1]234567Następna