wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Stromiec

Informacje dotyczące sposobu przyjmowania i załatwiania sprawy

Symbol procedury: USC-SO-1
Nazwa procedury: Wydawanie dowodów osobistych
Prawna forma załatwiania: inna forma prawna
Grupa procedur: DOWODY OSOBISTE
Grupa zadań publicznych: Administracja publiczna
Przynależność do działu administracji: Administracja i sprawy wewnętrzne / administracja publiczna / procedur administracyjnych
Stanowisko pracy na którym realizowana jest procedura: Z-ca kierownika USC
Informacje dodatkowe:
Karta procedury: Pokaż kartę sprawy , data ogłoszenia pliku: 2015-04-09
Załączniki

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Maria Brzezińska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Wiesława Ofiara
Data wytworzenia informacji 2009-10-12
Data udostępnienia informacji 2009-10-12