wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Stromiec

Informacje dotyczące sposobu przyjmowania i załatwiania sprawy

Symbol procedury: USC-SO-6
Nazwa procedury: Zameldowanie cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
Prawna forma załatwiania: inna forma prawna
Grupa procedur: EWIDENCJA LUDNOŚCI
Grupa zadań publicznych: Administracja publiczna
Przynależność do działu administracji: Administracja i sprawy wewnętrzne / administracja publiczna / ewidencji ludności
Stanowisko pracy na którym realizowana jest procedura: Z-ca kierownika USC
Informacje dodatkowe:
Karta procedury: Pokaż kartę sprawy , data ogłoszenia pliku: 2015-04-10
Załączniki

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Maria Brzezińska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Emilia Płaszczyńska
Data wytworzenia informacji 2009-10-20
Data udostępnienia informacji 2009-10-20