wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Stromiec

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Sekretarz Gminy- Kierownik Referatu Administracyjno-Organizacyjnego i Spraw Społ
Nazwa skrócona: Sekretarz
Symbol: SG
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy Stromiec
Piaski 4
Stromiec 26-804
Komórka nadrzędna merytorycznie: Wójt Gminy
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Wójt Gminy
Dni i godziny pracy: poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:30

 Przedmiot działania i kompetencje:

1. Zapewnienie warunków sprawnego funkcjonowania Urzędu.
2. Opracowanie projektu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy oraz jego aktualizacja w miarę potrzeb.
3.Opracowanie projektów regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania oraz innych
aktów wewnętrznych regulujących zagadnienia związane z funkcjonowaniem Urzędu,
4.Nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie, przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i obiegiem informacji w Urzędzie.
5.Nadzór nad przestrzeganie zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw i
prawidłowej obsługi klienta.
6.Wykonywanie zadań pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością, nadzór nad
prawidłowe funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością.
7.Nadzorowanie przestrzeganie przepisów prawa i ustalonych procedur przy załatwianiu spraw w trybie postępowania administracyjnego, interpelacji i zapytań radnych, skarg i wniosków skierowanych do Wójta.
8. Wykonywanie zadań pełnomocnika do spraw wyborów.
9. Nadzorowanie prowadzenia spraw kadrowych w Urzędzie.
10. Nadzór nad kompletowaniem dokumentacji z pracy rady gminy i jej komisji.
11. Nadzór nad skutecznym sposób publikacji prawa miejscowego oraz wszelkich
informacji o charakterze publicznym .
12. Nadzór nad przeprowadzaniem służby przygotowawczej nowo przyjętych pracowników .
13. Przedstawianie Wójtowi propozycji do powierzenia określonych czynności pracownikom, a w szczególności tych, których w dniu opracowania regulaminu nie powierzono nikomu i których konieczność wykonania nastąpi w czasie przyszłym.
14. Opracowanie zakresów czynności dla pracowników bezpośrednio podległych.
15. Nadzór nad przestrzeganie dyscypliny pracy .
16. Wykonywanie wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta, z wyjątkiem zastrzeżonych dla Przewodniczącego Rady Gminy i Rady Gminy.
17. Wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec kierowników gminnych
jednostek organizacyjnych, kierownika USC, prac 1. Zapewnienie warunków sprawnego funkcjonowania Urzędu.
2. Opracowanie projektu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy oraz jego aktualizacja w miarę potrzeb.
3.Opracowanie projektów regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania oraz innych
aktów wewnętrznych regulujących zagadnienia związane z funkcjonowaniem Urzędu,
4.Nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie, przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i obiegiem informacji w Urzędzie.
5.Nadzór nad przestrzeganie zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw i
prawidłowej obsługi klienta.
6.Wykonywanie zadań pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością, nadzór nad
prawidłowe funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością.
7.Nadzorowanie przestrzeganie przepisów prawa i ustalonych procedur przy załatwianiu spraw w trybie postępowania administracyjnego, interpelacji i zapytań radnych, skarg i wniosków skierowanych do Wójta.
8. Wykonywanie zadań pełnomocnika do spraw wyborów.
9. Nadzorowanie prowadzenia spraw kadrowych w Urzędzie.
10. Nadzór nad kompletowaniem dokumentacji z pracy rady gminy i jej komisji.
11. Nadzór nad skutecznym sposób publikacji prawa miejscowego oraz wszelkich
informacji o charakterze publicznym .
12. Nadzór nad przeprowadzaniem służby przygotowawczej nowo przyjętych pracowników .
13. Przedstawianie Wójtowi propozycji do powierzenia określonych czynności pracownikom, a w szczególności tych, których w dniu opracowania regulaminu nie powierzono nikomu i których konieczność wykonania nastąpi w czasie przyszłym.
14. Opracowanie zakresów czynności dla pracowników bezpośrednio podległych.
15. Nadzór nad przestrzeganie dyscypliny pracy .
16. Wykonywanie wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta, z wyjątkiem zastrzeżonych dla Przewodniczącego Rady Gminy i Rady Gminy.
17. Wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec kierowników gminnych
jednostek organizacyjnych, kierownika USC, prac 1. Zapewnienie warunków sprawnego funkcjonowania Urzędu.
2. Opracowanie projektu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy oraz jego aktualizacja w miarę potrzeb.
3.Opracowanie projektów regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania oraz innych
aktów wewnętrznych regulujących zagadnienia związane z funkcjonowaniem Urzędu,
4.Nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie, przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i obiegiem informacji w Urzędzie.
5.Nadzór nad przestrzeganie zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw i
prawidłowej obsługi klienta.
6.Wykonywanie zadań pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością, nadzór nad
prawidłowe funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością.
7.Nadzorowanie przestrzeganie przepisów prawa i ustalonych procedur przy załatwianiu spraw w trybie postępowania administracyjnego, interpelacji i zapytań radnych, skarg i wniosków skierowanych do Wójta.
8. Wykonywanie zadań pełnomocnika do spraw wyborów.
9. Nadzorowanie prowadzenia spraw kadrowych w Urzędzie.
10. Nadzór nad kompletowaniem dokumentacji z pracy rady gminy i jej komisji.
11. Nadzór nad skutecznym sposób publikacji prawa miejscowego oraz wszelkich
informacji o charakterze publicznym .
12. Nadzór nad przeprowadzaniem służby przygotowawczej nowo przyjętych pracowników .
13. Przedstawianie Wójtowi propozycji do powierzenia określonych czynności pracownikom, a w szczególności tych, których w dniu opracowania regulaminu nie powierzono nikomu i których konieczność wykonania nastąpi w czasie przyszłym.
14. Opracowanie zakresów czynności dla pracowników bezpośrednio podległych.
15. Nadzór nad przestrzeganie dyscypliny pracy .
16. Wykonywanie wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta, z wyjątkiem zastrzeżonych dla Przewodniczącego Rady Gminy i Rady Gminy.
17. Wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec kierowników gminnych
jednostek organizacyjnych, kierownika USC, prac

 Kadra kierownicza:

Sekretarz Gminy

  Prowadzone tablice informacyjne:

  • Wybory Prezydenckie

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Agnieszka Jedlikowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Maria Brzezińska
Data wytworzenia informacji 2009-04-27
Data udostępnienia informacji 2009-04-27