wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Stromiec

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego
Nazwa skrócona: Kierownik USC
Symbol: USC-DO
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy Stromiec
Piaski 4
Stromiec 26-804
Komórka nadrzędna merytorycznie: Wójt Gminy
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Wójt Gminy
Dni i godziny pracy: poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:30

 Przedmiot działania i kompetencje:

1. Wykonywanie zadań wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego a w szczególności:
Przyjmowanie oświadczenia o:
a/ wstąpienie w związek małżeński,
b/ braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu,
c/ stwierdzanie legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,
d/ wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo za granicą, może zgodnie z prawem polskim zawrzeć małżeństwo,
e/ wyborze nazwiska jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa,
f/ powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
g/ uznaniu dziecka,
h/ nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
i/ o zmianie imienia i nazwiska
j/ wskazaniu kandydata na opiekuna prawnego,
2. Ustanawianie pełnomocnictwa w sprawach o ustalenie ojcostwa i o roszczenia alimentacyjne.
3. Powiadamianie sądu opiekuńczego o zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie postępowania z urzędu.
4. Ustanawianie pełnomocnika w sprawach o przysposobienie.
5. Rejestrowanie urodzeń , małżeństw i zgonów.
6. Wydawanie decyzji o zmianie imion i nazwisk.
7. Wprowadzanie w aktach stanu cywilnego wzmianek marginesowych.
8. Odtwarzanie i transkrybowanie aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą.
9. Wydawanie decyzji o sprostowaniu oczywistego błędu pisarskiego w sporządzonym akcie stanu cywilnego.
10. Wydawanie decyzji o uzupełnieniu aktu stanu cywilnego.
11. Udzielanie ślubów, zapewnianie uroczystej formy rejestracji stanu cywilnego obywateli,
12. Przygotowanie wniosków i występowanie o odznaczenia dla małżonków za długoletnie pożycie małżeńskie.
13. Prowadzi ksiąg stanu cywilnego.
14. Prowadzenie aktów zbiorowych i skorowidzów alfabetycznych do ksiąg stanu cywilnego.
15. Wydawanie wypisów i zaświadczeń z 1. Wykonywanie zadań wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego a w szczególności:
Przyjmowanie oświadczenia o:
a/ wstąpienie w związek małżeński,
b/ braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu,
c/ stwierdzanie legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,
d/ wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo za granicą, może zgodnie z prawem polskim zawrzeć małżeństwo,
e/ wyborze nazwiska jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa,
f/ powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
g/ uznaniu dziecka,
h/ nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
i/ o zmianie imienia i nazwiska
j/ wskazaniu kandydata na opiekuna prawnego,
2. Ustanawianie pełnomocnictwa w sprawach o ustalenie ojcostwa i o roszczenia alimentacyjne.
3. Powiadamianie sądu opiekuńczego o zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie postępowania z urzędu.
4. Ustanawianie pełnomocnika w sprawach o przysposobienie.
5. Rejestrowanie urodzeń , małżeństw i zgonów.
6. Wydawanie decyzji o zmianie imion i nazwisk.
7. Wprowadzanie w aktach stanu cywilnego wzmianek marginesowych.
8. Odtwarzanie i transkrybowanie aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą.
9. Wydawanie decyzji o sprostowaniu oczywistego błędu pisarskiego w sporządzonym akcie stanu cywilnego.
10. Wydawanie decyzji o uzupełnieniu aktu stanu cywilnego.
11. Udzielanie ślubów, zapewnianie uroczystej formy rejestracji stanu cywilnego obywateli,
12. Przygotowanie wniosków i występowanie o odznaczenia dla małżonków za długoletnie pożycie małżeńskie.
13. Prowadzi ksiąg stanu cywilnego.
14. Prowadzenie aktów zbiorowych i skorowidzów alfabetycznych do ksiąg stanu cywilnego.
15. Wydawanie wypisów i zaświadczeń z 1. Wykonywanie zadań wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego a w szczególności:
Przyjmowanie oświadczenia o:
a/ wstąpienie w związek małżeński,
b/ braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu,
c/ stwierdzanie legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,
d/ wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo za granicą, może zgodnie z prawem polskim zawrzeć małżeństwo,
e/ wyborze nazwiska jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa,
f/ powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
g/ uznaniu dziecka,
h/ nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
i/ o zmianie imienia i nazwiska
j/ wskazaniu kandydata na opiekuna prawnego,
2. Ustanawianie pełnomocnictwa w sprawach o ustalenie ojcostwa i o roszczenia alimentacyjne.
3. Powiadamianie sądu opiekuńczego o zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie postępowania z urzędu.
4. Ustanawianie pełnomocnika w sprawach o przysposobienie.
5. Rejestrowanie urodzeń , małżeństw i zgonów.
6. Wydawanie decyzji o zmianie imion i nazwisk.
7. Wprowadzanie w aktach stanu cywilnego wzmianek marginesowych.
8. Odtwarzanie i transkrybowanie aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą.
9. Wydawanie decyzji o sprostowaniu oczywistego błędu pisarskiego w sporządzonym akcie stanu cywilnego.
10. Wydawanie decyzji o uzupełnieniu aktu stanu cywilnego.
11. Udzielanie ślubów, zapewnianie uroczystej formy rejestracji stanu cywilnego obywateli,
12. Przygotowanie wniosków i występowanie o odznaczenia dla małżonków za długoletnie pożycie małżeńskie.
13. Prowadzi ksiąg stanu cywilnego.
14. Prowadzenie aktów zbiorowych i skorowidzów alfabetycznych do ksiąg stanu cywilnego.
15. Wydawanie wypisów i zaświadczeń z 1. Wykonywanie zadań wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego a w szczególności:
Przyjmowanie oświadczenia o:
a/ wstąpienie w związek małżeński,
b/ braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu,
c/ stwierdzanie legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,
d/ wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo za granicą, może zgodnie z prawem polskim zawrzeć małżeństwo,
e/ wyborze nazwiska jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa,
f/ powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
g/ uznaniu dziecka,
h/ nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
i/ o zmianie imienia i nazwiska
j/ wskazaniu kandydata na opiekuna prawnego,
2. Ustanawianie pełnomocnictwa w sprawach o ustalenie ojcostwa i o roszczenia alimentacyjne.
3. Powiadamianie sądu opiekuńczego o zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie postępowania z urzędu.
4. Ustanawianie pełnomocnika w sprawach o przysposobienie.
5. Rejestrowanie urodzeń , małżeństw i zgonów.
6. Wydawanie decyzji o zmianie imion i nazwisk.
7. Wprowadzanie w aktach stanu cywilnego wzmianek marginesowych.
8. Odtwarzanie i transkrybowanie aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą.
9. Wydawanie decyzji o sprostowaniu oczywistego błędu pisarskiego w sporządzonym akcie stanu cywilnego.
10. Wydawanie decyzji o uzupełnieniu aktu stanu cywilnego.
11. Udzielanie ślubów, zapewnianie uroczystej formy rejestracji stanu cywilnego obywateli,
12. Przygotowanie wniosków i występowanie o odznaczenia dla małżonków za długoletnie pożycie małżeńskie.
13. Prowadzi ksiąg stanu cywilnego.
14. Prowadzenie aktów zbiorowych i skorowidzów alfabetycznych do ksiąg stanu cywilnego.
15. Wydawanie wypisów i zaświadczeń z

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Agnieszka Jedlikowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Maria Brzezińska
Data wytworzenia informacji 2009-04-27
Data udostępnienia informacji 2009-04-27