wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Stromiec

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: stanowisko ds. opłat lokalnych i bhp
Nazwa skrócona:
Symbol: SKO
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy Stromiec
Piaski 4
Stromiec 26-804
Komórka nadrzędna merytorycznie: Skarbnik Gminy- Kierownik Referatu Budżetu Podatków i Opłat
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Skarbnik Gminy- Kierownik Referatu Budżetu Podatków i Opłat
Dni i godziny pracy: poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:30

 Przedmiot działania i kompetencje:

1.księgowanie i egzekucja należnosci za odpady komunalne
wykonywanie obowiązków społecznego inspektora pracy, zabezpieczenie należytej ochrony pracy i warunków bhp oraz ppoż., dokumentowanie oceny ryzyka zawodowego,
2. rejestracja, przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy chorób zawodowych, oraz warunków badania środowiska pracy,
3. przygotowanie planów, instrukcji w zakresie bhp i ppoż,
4 prowadzenie instruktażu ogólnego i stanowiskowego nowo zatrudnionych pracowników, stażystów, praktykantów,
5. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem okularów korekcyjnych, zabezpieczeniem pracowników w odzież ochronną,
6. przeprowadzanie kontroli warunków pracy, oraz wykonywanie innych zadań służby bhp.
7. zlecanie wykonania pieczęci urzędowych, nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych, prowadzenie ewidencji wydanych pieczęci, likwidacja pieczęci zużytych,  Prowadzone tablice informacyjne:

  • Wykaz osób prawnych i fizycznych , którym udzielono ulg odroczeń

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Agnieszka Jedlikowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Maria Brzezińska
Data wytworzenia informacji 2009-04-28
Data udostępnienia informacji 2009-04-28