wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Stromiec

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Stanowisko ds. działalności gospodarczej i obsługi rady gminy
Nazwa skrócona: Działalność gospodarcza, obsługa rady gminy
Symbol: SGR
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy Stromiec
Piaski 4
Stromiec 26-804
Komórka nadrzędna merytorycznie: Sekretarz Gminy- Kierownik Referatu Administracyjno-Organizacyjnego i Spraw Społ
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Sekretarz Gminy- Kierownik Referatu Administracyjno-Organizacyjnego i Spraw Społ
Dni i godziny pracy: poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:30

 Przedmiot działania i kompetencje:

1.Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem oraz obsługą sesji Rady, posiedzeń komisji a w szczególności:
- terminowe przygotowanie materiałów na sesje, posiedzenia komisji,
- zapewnienie właściwych warunków do przeprowadzenia posiedzeń,
- protokołowanie sesji i posiedzeń komisji oraz kompletowanie z nich dokumentacji,
- zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego oraz informacji o charakterze publicznym na terenie Gminy,
2. Przekazywanie na poszczególne stanowiska pracy do realizacji wniosków i interpelacji radnych oraz podjętych uchwał, zarządzeń,
3. Prowadzenie rejestru uchwał Rady, rejestru interpelacji i wniosków radnych,
4. 4. Przyjmowanie, rejestrowanie skarg i wniosków do Rady, przekazywanie zgodnie z dekretacją na stanowiska pracy, nadzór nad terminowym ich załatwieniem
5. Sporządzanie informacji o realizacji uchwał Rady interpelacji , wniosków i skarg
6. Sporządzanie i przechowywanie protokołów z obrad Rady i jej komisji, uchwał Rady,
7. Pomoc techniczna w organizowaniu spotkań radnych z wyborcami,
8. Prowadzenie ewidencji osobowej radnych,
9. Ogłaszanie treści podjętych uchwał,
10. Przyjmowanie oświadczeń majątkowych radnych pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, publikacja w BIP oraz przekazywanie do Urzędu Skarbowego,
11. Współpraca z jednostkami pomocniczymi, organizacja obsługi zebrań z mieszkańcami,
12. Ewidencja sołtysów i rad sołeckich, protokołów i uchwał zebrań mieszkańców,
13. Organizacja wyborów sołtysów i członków rad sołeckich, aktualizacja statutów sołectw,
14. Wyposażanie sołectw w tablice informacyjne i ogłoszeniowe,
15. Sporządzanie rocznych informacji o wypłaconych podatnikowi kwot z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich (PIT-R)
16. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu:
a) przedkładanie w celu zaopiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych1.Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem oraz obsługą sesji Rady, posiedzeń komisji a w szczególności:
- terminowe przygotowanie materiałów na sesje, posiedzenia komisji,
- zapewnienie właściwych warunków do przeprowadzenia posiedzeń,
- protokołowanie sesji i posiedzeń komisji oraz kompletowanie z nich dokumentacji,
- zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego oraz informacji o charakterze publicznym na terenie Gminy,
2. Przekazywanie na poszczególne stanowiska pracy do realizacji wniosków i interpelacji radnych oraz podjętych uchwał, zarządzeń,
3. Prowadzenie rejestru uchwał Rady, rejestru interpelacji i wniosków radnych,
4. 4. Przyjmowanie, rejestrowanie skarg i wniosków do Rady, przekazywanie zgodnie z dekretacją na stanowiska pracy, nadzór nad terminowym ich załatwieniem
5. Sporządzanie informacji o realizacji uchwał Rady interpelacji , wniosków i skarg
6. Sporządzanie i przechowywanie protokołów z obrad Rady i jej komisji, uchwał Rady,
7. Pomoc techniczna w organizowaniu spotkań radnych z wyborcami,
8. Prowadzenie ewidencji osobowej radnych,
9. Ogłaszanie treści podjętych uchwał,
10. Przyjmowanie oświadczeń majątkowych radnych pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, publikacja w BIP oraz przekazywanie do Urzędu Skarbowego,
11. Współpraca z jednostkami pomocniczymi, organizacja obsługi zebrań z mieszkańcami,
12. Ewidencja sołtysów i rad sołeckich, protokołów i uchwał zebrań mieszkańców,
13. Organizacja wyborów sołtysów i członków rad sołeckich, aktualizacja statutów sołectw,
14. Wyposażanie sołectw w tablice informacyjne i ogłoszeniowe,
15. Sporządzanie rocznych informacji o wypłaconych podatnikowi kwot z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich (PIT-R)
16. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu:
a) przedkładanie w celu zaopiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych1.Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem oraz obsługą sesji Rady, posiedzeń komisji a w szczególności:
- terminowe przygotowanie materiałów na sesje, posiedzenia komisji,
- zapewnienie właściwych warunków do przeprowadzenia posiedzeń,
- protokołowanie sesji i posiedzeń komisji oraz kompletowanie z nich dokumentacji,
- zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego oraz informacji o charakterze publicznym na terenie Gminy,
2. Przekazywanie na poszczególne stanowiska pracy do realizacji wniosków i interpelacji radnych oraz podjętych uchwał, zarządzeń,
3. Prowadzenie rejestru uchwał Rady, rejestru interpelacji i wniosków radnych,
4. 4. Przyjmowanie, rejestrowanie skarg i wniosków do Rady, przekazywanie zgodnie z dekretacją na stanowiska pracy, nadzór nad terminowym ich załatwieniem
5. Sporządzanie informacji o realizacji uchwał Rady interpelacji , wniosków i skarg
6. Sporządzanie i przechowywanie protokołów z obrad Rady i jej komisji, uchwał Rady,
7. Pomoc techniczna w organizowaniu spotkań radnych z wyborcami,
8. Prowadzenie ewidencji osobowej radnych,
9. Ogłaszanie treści podjętych uchwał,
10. Przyjmowanie oświadczeń majątkowych radnych pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, publikacja w BIP oraz przekazywanie do Urzędu Skarbowego,
11. Współpraca z jednostkami pomocniczymi, organizacja obsługi zebrań z mieszkańcami,
12. Ewidencja sołtysów i rad sołeckich, protokołów i uchwał zebrań mieszkańców,
13. Organizacja wyborów sołtysów i członków rad sołeckich, aktualizacja statutów sołectw,
14. Wyposażanie sołectw w tablice informacyjne i ogłoszeniowe,
15. Sporządzanie rocznych informacji o wypłaconych podatnikowi kwot z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich (PIT-R)
16. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu:
a) przedkładanie w celu zaopiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych1.Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem oraz obsługą sesji Rady, posiedzeń komisji a w szczególności:
- terminowe przygotowanie materiałów na sesje, posiedzenia komisji,
- zapewnienie właściwych warunków do przeprowadzenia posiedzeń,
- protokołowanie sesji i posiedzeń komisji oraz kompletowanie z nich dokumentacji,
- zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego oraz informacji o charakterze publicznym na terenie Gminy,
2. Przekazywanie na poszczególne stanowiska pracy do realizacji wniosków i interpelacji radnych oraz podjętych uchwał, zarządzeń,
3. Prowadzenie rejestru uchwał Rady, rejestru interpelacji i wniosków radnych,
4. 4. Przyjmowanie, rejestrowanie skarg i wniosków do Rady, przekazywanie zgodnie z dekretacją na stanowiska pracy, nadzór nad terminowym ich załatwieniem
5. Sporządzanie informacji o realizacji uchwał Rady interpelacji , wniosków i skarg
6. Sporządzanie i przechowywanie protokołów z obrad Rady i jej komisji, uchwał Rady,
7. Pomoc techniczna w organizowaniu spotkań radnych z wyborcami,
8. Prowadzenie ewidencji osobowej radnych,
9. Ogłaszanie treści podjętych uchwał,
10. Przyjmowanie oświadczeń majątkowych radnych pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, publikacja w BIP oraz przekazywanie do Urzędu Skarbowego,
11. Współpraca z jednostkami pomocniczymi, organizacja obsługi zebrań z mieszkańcami,
12. Ewidencja sołtysów i rad sołeckich, protokołów i uchwał zebrań mieszkańców,
13. Organizacja wyborów sołtysów i członków rad sołeckich, aktualizacja statutów sołectw,
14. Wyposażanie sołectw w tablice informacyjne i ogłoszeniowe,
15. Sporządzanie rocznych informacji o wypłaconych podatnikowi kwot z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich (PIT-R)
16. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu:
a) przedkładanie w celu zaopiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Agnieszka Jedlikowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Maria Brzezińska
Data wytworzenia informacji 2009-04-28
Data udostępnienia informacji 2009-04-28