wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Stromiec

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Stanowisko ds. księgowości budżetowej
Nazwa skrócona:
Symbol: SKB
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy Stromiec
Piaski 4
Stromiec 26-804
Komórka nadrzędna merytorycznie: Skarbnik Gminy- Kierownik Referatu Budżetu Podatków i Opłat
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Skarbnik Gminy- Kierownik Referatu Budżetu Podatków i Opłat
Dni i godziny pracy: poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:30

 Przedmiot działania i kompetencje:

1. Prowadzenie rejestru księgowego budżetu
2. Rozksięgowywanie wyciągów bankowych z numerowaniem załączników - dowodów wpłat oraz przekazywanie ich na poszczególne stanowiska pracy,
3. Sporządzanie przelewów dotyczących zobowiązań Urzędu na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych dowodów źródłowych,
4. Prowadzenie windykacji opłat z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, czynszu dzierżawnego, czynszu z tytułu najmu lokalu
5. Nadzór nad rozliczaniem materialnie odpowiedzialnych kierowców ze zużytego paliwa
6. Sporządzanie not obciążających na refundację wydatków na utrzymanie systemu informatycznego "POMOST" zgodnie z zawartymi porozumieniami oraz za dożywianie uczniów niebędących mieszkańcami naszej gminy a uczęszczających do szkół na terenie naszej gminy ,
7. Rozliczanie zaliczek pobranych przez pracowników,
8. Pomoc przy wycenie i ustalaniu różnic inwentaryzacyjnych.
9. Sporządzanie sprawozdań kwartalnych Rb-50 o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Agnieszka Jedlikowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Maria Brzezińska
Data wytworzenia informacji 2009-04-28
Data udostępnienia informacji 2009-04-28