wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Stromiec

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Asystent
Nazwa skrócona: Asystent
Symbol: AS
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy Stromiec
Piaski 4
Stromiec 26-804
Komórka nadrzędna merytorycznie: Wójt Gminy
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Wójt Gminy
Dni i godziny pracy: poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:30

 Przedmiot działania i kompetencje:

1.Monitorowanie możliwości pozyskiwania środków z funduszy europejskich oraz i innych funduszy i dotacji,
2.Współpraca ze stanowiskiem ds. kadr, szkoleń i funduszy pomocowych w zakresie realizacji projektów z udziałem środków pomocowych.
3.Zbieranie, gromadzenie oraz pozyskiwanie informacji o funduszach i programach wspólnotowych.
4.Sporządzanie wniosków o płatność programów wspólnotowych,
5.Zaopatrywanie Urzędu Gminy w materiały biurowe i kancelaryjne , sprzęt oraz inne środki rzeczowe z uwzględnieniem ustawy - prawo zamówień publicznych.
6.Prowadzenie spraw gospodarczych związanych z funkcjonowaniem Urzędu,
7.Prowadzenie ewidencji liczników, pomiaru zużycia energii elektrycznej w budynkach Urzędu
8.Zapewnienie ciągłości łączności telefonicznej urzędu, analiza bieżąca rachunków za rozmowy telefoniczne,
9.Prowadzenie ewidencji i rozliczanie telefonów komórkowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami wewnętrznymi,
10.Sprawowanie nadzoru merytorycznego spraw wynikających z powierzonych zadań,
11.Udział w komisji likwidacyjnej i inwentaryzacyjnej Urzędu Gminy,
12.Przekazywanie do publikacji aktów prawa miejscowego w wymaganym formacie.
13.Prowadzenie elektronicznego zbioru aktów prawa miejscowego.
14.Prowadzenie strony internetowej Urzędu i bieżąca jej aktualizacja,
15.Przygotowywanie materiałów informacyjnych do umieszczania na stronie internetowej Urzędu dotyczących realizacji bieżących zadań Gminy.
16.Prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczenia majątku Gminy.
17.Nadzór i opieka nad urządzeniami komputerowymi, bieżące zgłaszanie problemów z obsługa sprzętu komputerowego firmie informatycznej, Prowadzenie rejestru napraw, przeglądów.
18.Dokonywanie zakupów sprzętu komputerowego oraz licencjonowanego oprogramowania oraz współpraca z w tym zakresie ze stanowiskiem ds. zamówień publicznych i firmą informatyczną
19.Organizowanie odbioru zlikwidowanego sprzętu komputerowego oraz wykorzystanych
materiałów informatycznych.
21.Prowadzenie spraw związanych z informaty1.Monitorowanie możliwości pozyskiwania środków z funduszy europejskich oraz i innych funduszy i dotacji,
2.Współpraca ze stanowiskiem ds. kadr, szkoleń i funduszy pomocowych w zakresie realizacji projektów z udziałem środków pomocowych.
3.Zbieranie, gromadzenie oraz pozyskiwanie informacji o funduszach i programach wspólnotowych.
4.Sporządzanie wniosków o płatność programów wspólnotowych,
5.Zaopatrywanie Urzędu Gminy w materiały biurowe i kancelaryjne , sprzęt oraz inne środki rzeczowe z uwzględnieniem ustawy - prawo zamówień publicznych.
6.Prowadzenie spraw gospodarczych związanych z funkcjonowaniem Urzędu,
7.Prowadzenie ewidencji liczników, pomiaru zużycia energii elektrycznej w budynkach Urzędu
8.Zapewnienie ciągłości łączności telefonicznej urzędu, analiza bieżąca rachunków za rozmowy telefoniczne,
9.Prowadzenie ewidencji i rozliczanie telefonów komórkowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami wewnętrznymi,
10.Sprawowanie nadzoru merytorycznego spraw wynikających z powierzonych zadań,
11.Udział w komisji likwidacyjnej i inwentaryzacyjnej Urzędu Gminy,
12.Przekazywanie do publikacji aktów prawa miejscowego w wymaganym formacie.
13.Prowadzenie elektronicznego zbioru aktów prawa miejscowego.
14.Prowadzenie strony internetowej Urzędu i bieżąca jej aktualizacja,
15.Przygotowywanie materiałów informacyjnych do umieszczania na stronie internetowej Urzędu dotyczących realizacji bieżących zadań Gminy.
16.Prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczenia majątku Gminy.
17.Nadzór i opieka nad urządzeniami komputerowymi, bieżące zgłaszanie problemów z obsługa sprzętu komputerowego firmie informatycznej, Prowadzenie rejestru napraw, przeglądów.
18.Dokonywanie zakupów sprzętu komputerowego oraz licencjonowanego oprogramowania oraz współpraca z w tym zakresie ze stanowiskiem ds. zamówień publicznych i firmą informatyczną
19.Organizowanie odbioru zlikwidowanego sprzętu komputerowego oraz wykorzystanych
materiałów informatycznych.
21.Prowadzenie spraw związanych z informaty1.Monitorowanie możliwości pozyskiwania środków z funduszy europejskich oraz i innych funduszy i dotacji,
2.Współpraca ze stanowiskiem ds. kadr, szkoleń i funduszy pomocowych w zakresie realizacji projektów z udziałem środków pomocowych.
3.Zbieranie, gromadzenie oraz pozyskiwanie informacji o funduszach i programach wspólnotowych.
4.Sporządzanie wniosków o płatność programów wspólnotowych,
5.Zaopatrywanie Urzędu Gminy w materiały biurowe i kancelaryjne , sprzęt oraz inne środki rzeczowe z uwzględnieniem ustawy - prawo zamówień publicznych.
6.Prowadzenie spraw gospodarczych związanych z funkcjonowaniem Urzędu,
7.Prowadzenie ewidencji liczników, pomiaru zużycia energii elektrycznej w budynkach Urzędu
8.Zapewnienie ciągłości łączności telefonicznej urzędu, analiza bieżąca rachunków za rozmowy telefoniczne,
9.Prowadzenie ewidencji i rozliczanie telefonów komórkowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami wewnętrznymi,
10.Sprawowanie nadzoru merytorycznego spraw wynikających z powierzonych zadań,
11.Udział w komisji likwidacyjnej i inwentaryzacyjnej Urzędu Gminy,
12.Przekazywanie do publikacji aktów prawa miejscowego w wymaganym formacie.
13.Prowadzenie elektronicznego zbioru aktów prawa miejscowego.
14.Prowadzenie strony internetowej Urzędu i bieżąca jej aktualizacja,
15.Przygotowywanie materiałów informacyjnych do umieszczania na stronie internetowej Urzędu dotyczących realizacji bieżących zadań Gminy.
16.Prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczenia majątku Gminy.
17.Nadzór i opieka nad urządzeniami komputerowymi, bieżące zgłaszanie problemów z obsługa sprzętu komputerowego firmie informatycznej, Prowadzenie rejestru napraw, przeglądów.
18.Dokonywanie zakupów sprzętu komputerowego oraz licencjonowanego oprogramowania oraz współpraca z w tym zakresie ze stanowiskiem ds. zamówień publicznych i firmą informatyczną
19.Organizowanie odbioru zlikwidowanego sprzętu komputerowego oraz wykorzystanych
materiałów informatycznych.
21.Prowadzenie spraw związanych z informaty

 Kadra kierownicza:

 Stanowiska pracy:

  Prowadzone tablice informacyjne:

  • Zaproszenie do składania ofert na dostawę sortów ubraniowych i obuwia robocza
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofery na dostawę sortów ubraniowych i obuwia roboczego
  • Zaproszenie do składania ofert na organizację trzydniowego wyjazdu dla pracowników Urzędu Gminy w Stromcu do Trójmiasta
  • Zaproszenie do składania ofert na dostawę tonerów do drukarek i kserokopiarek na 2014 rok
  • Zaproszenie do składania ofert na dostawę tonerów do drukarek i kserokopiarek na 2014 rok
  • Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Gminy Stromiec 2014
  • Zaproszenie do składania ofert na środki czystości do Urzędu Gminy Stromiec na rok 2014
  • Zapytanie ofertowe na obsługę systemu informatycznego
  • Zaproszenie do składania ofert na dostawę, montaż, uruchomienie, instalację i konfiguracje centrali telefonicznej oraz telefonów bezprzewodowych

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Agnieszka Jedlikowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Maria Brzezińska
Data wytworzenia informacji 2012-03-21
Data udostępnienia informacji 2012-03-21