wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Stromiec

Kierownictwo urzędu i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Maria Brzezińska Sekretarz Gminy (SG)
Wiesława Ofiara Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (USC-DO)
Renata Elżbieta Pożyczka Skarbnik Gminy (SK)
Krzysztof Stykowski Wójt Gminy (WG)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Jadwiga Belka Stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych (SKP)
Maria Brzezińska Sekretarz Gminy (SG)
Małgorzata Dawidowska Stanowisko ds. wymiaru i księgowości podatkowej (SKW)
Izabela Dawidowska Asystent (AS)
Piotr Dawidowski Stanowisko ds.księgowości i rozliczeń środków zewnętrznych (SKR)
Barbara Duranc Stanoisko ds. opłat lokalnych i bhp (SKO)
Agnieszka Jedlikowska Stanowisko ds. kadr , szkoleń i funduszy pomocowych (SGK )
Zbigniew Kaliciński Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i zamówień publicznych (ZWZ)
Barbara Kamińska Stanowisko ds.działalności gospodarczej i obsługi rady gminy (SGR)
Zdzisław Lackowski samodzielne stanowisko ds.obronnych i zarządzania kryzysowego (OC)
Justyna Mendelewska Stanowisko ds. inwestycji, dróg i zamówień publicznych (ZWI)
Janina Miechowska Stanowisko ds. oświaty kultury i sportu (ZWK)
Wiesława Ofiara Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (USC-DO)
Alina Piotrowska Stanowisko ds. księgowości budżetowej (SKB)
Emilia Płaszczyńska Z-ca kierownika USC (USC-SO)
Renata Elżbieta Pożyczka Skarbnik Gminy (SK)
Krzysztof Stykowski Wójt Gminy (WG)
Ewa Wieteska Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami (ZWN)
Ewelina Wieteska Stanowisko ds. księgowości i płac (SKF)
Krystian Wieteska Asystent (AS)
Barbara Ziółkowska stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa (ZWO)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Jadwiga Belka Stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych (SKP)Referat Budżetu, Podatków i Opłat Lokalnych
Maria Brzezińska Sekretarz Gminy (SG)Sekretarz Gminy- Kierownik Referatu Administracyjno-Organizacyjnego i Spraw Społ
Małgorzata Dawidowska Stanowisko ds. wymiaru i księgowości podatkowej (SKW)Referat Budżetu, Podatków i Opłat Lokalnych
Izabela Dawidowska Asystent (AS)Asystent
Piotr Dawidowski Stanowisko ds.księgowości i rozliczeń środków zewnętrznych (SKR)Referat Budżetu, Podatków i Opłat Lokalnych
Barbara Duranc Stanoisko ds. opłat lokalnych i bhp (SKO)Referat Budżetu, Podatków i Opłat Lokalnych
Agnieszka Jedlikowska Stanowisko ds. kadr , szkoleń i funduszy pomocowych (SGK )Referat Administracyjno-Organizacyjny i Spraw Społecznych
Zbigniew Kaliciński Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i zamówień publicznych (ZWZ)Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Oświaty, Kultury i Sportu
Barbara Kamińska Stanowisko ds.działalności gospodarczej i obsługi rady gminy (SGR)Referat Administracyjno-Organizacyjny i Spraw Społecznych
Zdzisław Lackowski samodzielne stanowisko ds.obronnych i zarządzania kryzysowego (OC)Samodzielne stanowisko ds.obronnych i zarządzania kryzysowego
Justyna Mendelewska Stanowisko ds. inwestycji, dróg i zamówień publicznych (ZWI)Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Oświaty, Kultury i Sportu
Janina Miechowska Stanowisko ds. oświaty kultury i sportu (ZWK)Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Oświaty, Kultury i Sportu
Wiesława Ofiara Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (USC-DO)Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego
Alina Piotrowska Stanowisko ds. księgowości budżetowej (SKB)Referat Budżetu, Podatków i Opłat Lokalnych
Emilia Płaszczyńska Z-ca kierownika USC (USC-SO)Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego
Renata Elżbieta Pożyczka Skarbnik Gminy (SK)Skarbnik Gminy- Kierownik Referatu Budżetu Podatków i Opłat
Krzysztof Stykowski Wójt Gminy (WG)Wójt Gminy
Ewa Wieteska Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami (ZWN)Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Oświaty, Kultury i Sportu
Ewelina Wieteska Stanowisko ds. księgowości i płac (SKF)Referat Budżetu, Podatków i Opłat Lokalnych
Krystian Wieteska Asystent (AS)Asystent
Barbara Ziółkowska stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa (ZWO)Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Oświaty, Kultury i Sportu
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
[Zwiń]2014
 [Zwiń]Radny Gminy
   Marek Paweł Adamczyk (Radny [VII kadencja])   2014-12-31
   Dariusz Deleska (Radny [VII kadencja])   2014-12-31
   Anna Wieteska (Radny [VII kadencja])   2014-12-30
   Rafał Mariusz Dudek (Radny [VII kadencja])   2014-12-29
   Elżbieta Korczak (Radny [VII kadencja])   2014-12-29
   Bożena Hanna Kucharska (Radny [VII kadencja])   2014-12-29
   Danuta Mac (Radny [VII kadencja])   2014-12-29
   Marzena Ośka (Radny [VII kadencja])   2014-12-29
   Zofia Piechnik (Radny [VII kadencja])   2014-12-29
   Mirosława Lidia Stachera (Wiceprzewodniczący Rady [VII kadencja])   2014-12-29
   Milena Wanda Szulik (Radny [VII kadencja])   2014-12-29
   Grzegorz Kierzkowski (Radny [VII kadencja])   2014-12-23
   Jan Chryzostom Czachowski (Przewodniczący Rady [VII kadencja])   2014-12-16
   Adam Pietrusiński (Radny [VII kadencja])   2014-12-03
   Jan Chryzostom Czachowski (Przewodniczący Rady [VI kadencja])   2014-09-22
   Karol Piotr Kucharski (Radny [VI kadencja])   2014-09-22
   Mirosław Wieteska (Radny [VI kadencja])   2014-09-22
   Anna Wieteska (Radny [VI kadencja])   2014-09-22
   Mirosław Śniegowski (Radny [VI kadencja])   2014-09-22
   Robert Strzelczyk (Radny [VI kadencja])   2014-09-22
   Małgorzata Piekarska (Radny [VI kadencja])   2014-09-22
   Zofia Piechnik (Radny [VI kadencja])   2014-09-22
   Krystyna Molenda (Radny [VI kadencja])   2014-09-22
   Bogusław Kornet (Radny [VI kadencja])   2014-09-22
   Anna Jarosińska (Wiceprzewodniczący Rady [VI kadencja])   2014-09-22
   Rafał Dudek (Radny [VI kadencja])   2014-09-22
   Dariusz Deleska (Radny [VI kadencja])   2014-09-22
   Wojciech Cyngot (Radny [VI kadencja])   2014-09-22
   Marek Paweł Adamczyk (Radny [VI kadencja])   2014-09-22
   Małgorzata Anna Piekarska (Radny [VII kadencja])   2014-01-29
 [Rozwiń]Wójt, z-ca Wójta
[Rozwiń]2013
[Rozwiń]2012
[Rozwiń]2011
[Rozwiń]2010
[Rozwiń]2009
[Rozwiń]2008
[Rozwiń]2007
[Rozwiń]2006
[Rozwiń]2005
[Rozwiń]2004
[Rozwiń]2003
[Rozwiń]2002
[Rozwiń]2000