wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Stromiec

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
49.2015 2015-05-07 w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stromiec TAK Uchwalony obowiązujący
43.2015 2015-04-22 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Stromiec przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat TAK Uchwalony obowiązujący
42.2015 2015-04-21 Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego TAK Uchwalony obowiązujący
4.2015.K 2015-04-08 w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym NIE Uchwalony obowiązujący
34.2015 2015-03-24 Zarządzenie Nr 34 2015 Wojta Gminy Stromiec z dnia 24 marca 2015 r w sprawie ogloszenia wynikow otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań pożytku publicznego z zakresu porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom TAK Uchwalony obowiązujący
31.2015 2015-03-17 w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej TAK Uchwalony obowiązujący
30.2015 2015-03-17 w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2014, położonych na obszarze Gminy Stromiec. TAK Uchwalony obowiązujący
29.2015 2015-03-11 Zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realiację zadan pożytku publiczneo dla konkursów ogłoszonych w 2015 r. NIE Uchwalony obowiązujący
26.2015 2015-03-02 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Stromiec przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat TAK Uchwalony obowiązujący
23.2015 2015-02-17 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaz nieruchomości stanowiacych własność Gminy Stromiec TAK Uchwalony obowiązujący
21.2015 2015-02-16 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Stromiec w 2015 roku TAK Uchwalony obowiązujący
15.2015 2015-01-22 Zarządzenie w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu rytorialnego odrębnymi przepisami NIE Uchwalony obowiązujący
14.2015 2015-01-22 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Stromiec na rok 2015 NIE Uchwalony obowiązujący
13.2015 2015-01-15 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Stromiec na rok 2015 NIE Uchwalony obowiązujący
12.2015 2015-01-15 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przenaczonych na sprzedaż TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia