wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Stromiec

Plany i zamierzenia na przyszłość

Upuść nagłówek kolumny tutaj by pogrupować po tej kolumnie
Status realizacji 
Dziedzina zadania 
Tytul 
Planowane ropoczęcie 
Planowane zakończenie 
Podgrupa zadań 
Grupa zadań 
Planowanegminne obiekty użyteczności publicznej - inwestycje (budowa nowych, rozbudowa istniejących)Planowane zadania do real...(Brak danych)(Brak danych)Obiekty użyteczności publicznej i administracyjneAdministracja publiczna