wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Stromiec

Urząd Gminy Stromiec - Wydarzenia bieżące...

Informacje:

Data Tytuł Autor informacji
2015-01-16 Informacja o zwrocie akcyzy zawartej w paliwie rolniczym
2014-12-30 Harmonogram zebrań dla wyborów sołtysa i rady sołeckiej Maria Brzezińska
2014-12-18 Zapytanie ofertowe - odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni ścieków w Stromcu Barbara Ziółkowska
2014-12-12 Zaproszenie do składania ofert z formularzem ofertowym - tonery Krystian Wieteska
2014-11-14 Informacja o rozpoczęciu prac przez OKW i GKW w Stromcu
2014-10-20 Komunikat w sprawie losowania członków do obwodowych komisji wyborczych
2014-09-26 Skład Gminnej Komisji Wyborczej i harmonogram dużurów dla przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych i wójtów
2014-08-28 Uwaga Radni! Maria Brzezińska
2013-08-12 Opłaty za odpady komunalne M. Brzezińska
2013-07-11 Informacja o tworzeniu Komitetów Wyborczych Wyborców Maria Brzezińska
2013-07-10 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Stromiec M. Brzezińska
2013-07-02 Informacja- oczyszczalnie scieków B. Ziółkowska
2013-06-28 Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych M. Brzezińska
2013-06-13 Termin składania deklaracji na odpady minął
2013-05-24 Dzień Samorządowca
2013-02-04 Deklaracja na odpady Wójt
2012-10-01 Konsultacje społeczne - odpady M. Brzezińska
2012-10-01 Posiedzenie komisji Rady
2012-08-28 Raport z przeprowadzonych konsultacji w spr .Regulaminu utrzymania czystości
2012-08-27 Kompostowanie w gospodarstwach domowych odpadów ulegających biodegradacji M. Brzezińska
2012-08-09 Informacja o realizacji zadania gospodarka wodno- ściekowa Gminy Stromiec Wójt
2012-08-03 Konsultacje - Projekt Regulaminu utrzymania czystości i porzadku M. Brzezińska
2012-08-03 Informacja - zmiany ustawy outrzymaniu czystości i porządku w gminach
2012-06-22 Dyżur Konsultanta Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych M.Brzezińska
2012-04-02 Informacja dla osób mających problem w komunikowaniu Maria Brzezińska
2012-01-24 Zmiany dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego M. Brzezińska
2011-11-10 Informacja o szkoleniu M. Brzezińska
2011-08-18 INWENTARYZACJA WYROBÓW AZBESTOWYCH Wójt Gminy Stromiec
2011-06-07 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania Gminy Jedlikowska Agnieszka
2011-03-15 Ogłoszenie konkursu na realizacę zadania z zakresy kultury fizycznej i sportu Wójt Gminy Stromiec
2011-01-21 Ponowne wybory w Dobieszynie Wójt
2010-12-21 Lista zakwalifikowanych kandydatów na rachmistrzóe spisowych z-ca komisarza spisowego
2010-12-02 Ogłoszenie o naborze kandydat ów na rachmistrzów spisowych Wójt
2010-11-18 21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego Maria Brzezińska
2010-08-19 Powszechny Spis Rolny 2010 Maria Brzezińska
2010-07-12 Oświadczenia majątkowe- ostatnie w tej kadencji Maria Brzezińska
2007-06-03 Informacja o wyborze ławników Maria Brzezińska