wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Stromiec

Urząd Gminy Stromiec - Budżet jednostki i jego realizacja

Informacje:

Data Tytuł Autor informacji
2015-04-24 Sprawozdania za I kwartał 2015
2015-04-08 Uchwała Składu Orzekajacego RIO w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Stromiec sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2014
2015-02-20 Sprawozdania za 2014 rok Renata Pożyczka
2015-01-16 Uchwała Nr Ra.11.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawiez dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej przez Gminę Stromiec kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową
2014-11-28 Opinia RIO w sprawie przedłożonego projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
2014-11-28 Opinia RIO w sprawie przedłożonego projektu uchwały budżetowej na rok 2015
2014-10-22 Sprawozdania za III kwartał 2014 Renata Pożyczka
2014-09-03 Opinia o budżecie za I półrocze 2014
2014-08-26 Sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze 2014r Renata Pożyczka
2014-07-21 Sprawozdania za II kwartała 2014 rok Renata Pożyczka
2014-04-22 Sprawozdania za I kwartał 2014 r. Renata Pożyczka
2014-03-28 Uchwała nr Ra.115.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Stromiec sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013
2014-02-28 Sprawozdania za IV kwartał 2013 r. Renata Pożyczka
2014-01-23 Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
2013-12-11 Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Stromiec
2013-11-26 Uchwała RIO w sprawie opinii projektu uchwały WPF na lata 2014-2022
2013-11-26 Uchwała RIO w sprawie opinii projektu uchwały budżetowej
2013-10-10 Sprawozdania za III kwartał 2013 roku
2013-09-10 Uchwała RIO w sprawie opinii z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku
2013-08-27 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stromiec Renata Pożyczka
2013-07-23 Sprawozdania - II kwartał 2013 r. Pożyczka Renata
2013-04-16 Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Stromiec
2013-04-10 Sprawozdania za I kwartał 2013 roku Renata Pożyczka
2013-04-08 Uchwała RIO w sprawie opinii z wykonania budżetu za rok 2012
2013-03-27 Sprawozdania roczne z wykonania budżetu Gminy Stromiec za rok 2012 Renata Pożyczka
2013-03-04 Sprawozdania za IV kwartał 2012 roku Renata Pożyczka
2013-01-25 Uchwała RIO w sprawie sfinansowania planowanego deficytu
2013-01-25 Uchwała RIO w sprawie planowanych kwoty długu w latach objęych WPF
2012-11-30 Opinia RIO w spr. projektu Uchwały Budżetowej na rok 2013
2012-11-30 Opinia RIO w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej
2012-10-22 Sprawozdania za III kwartał 2012 Renata Pożyczka
2012-09-27 Opinia RIO za wykonanie budżetu za I półrocze 2012
2012-08-30 INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY STROMIEC ZA I PÓŁROCZE 2012 r. Renata Pożyczka
2012-08-21 Sprawozdania z realizacji budżetu wg stanu na koniec II kwartału 2012r
2012-08-14 Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu
2012-08-14 Opinia RIO o możliwości spłaty pożyczki
2012-07-06 uchwała w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2012 r
2012-06-19 Sprawozdania roczne z wykonania budżetu Gminy Stromiec za rok 2011
2012-04-27 Sprawozdania z realizacji budżetu wg stanu na koniec I kwartału 2012r Renata Pożyczka
2012-04-17 Opinia RIO za wykonanie budżetu za rok 2011
2012-02-28 Sprawozdania z realizacji budżetu wg stanu na koniec IV kwartału 2011r Renata Pożyczka
2012-01-20 Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu Renata Pożyczka
2012-01-20 Opinia RIO o prawidłowości planowanej kowty długu Renata Pożyczka
2011-12-14 Opinia RIO o Wieloletniej Prognozie Finansowej
2011-12-14 Opinia RIO o projekcie budżetu na rok 2012. Renata Pożyczka
2011-11-18 Projekt budżetu na 2012 rok Renata Pożyczka
2011-11-18 Wieloletnia Prognoza Finansowa 2012r
2011-10-21 Sprawozdania z realizacji budżetu za okres do 30 września 2011 Renata Pożyczka
2011-09-13 opinia RIO o wykonaniu budżetu za I półrocze 2011 Renata Pożyczka
2011-09-13 Protokół RIO z kontroli
2011-09-06 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 Gminy Stromiec Renata Pożyczka
2011-09-06 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Renata Pożyczka
2011-07-29 Sprawozdania według stanu na II kwartał 2011 roku Renata Pożyczka
2011-06-07 Sprawozdania wg stanu na koniec I kwartału 2011 Renata Pożyczka
2011-04-19 RB-NDS za okres od początku roku do 31 grudnia 2010
2011-04-12 Sprawozdanie za rok 2010 Renata Pożyczka
2011-03-02 RB-Z na koniec IV kw 2010r Renata Pożyczka
2011-03-02 RB-N na koniec IV kw 2010r Renata Pożyczka
2011-03-02 RB-NDS na koniec IV kw 2010r Renata Pożyczka
2010-12-16 Opinie RIO Renata Pożyczka
2010-12-10 Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2011-2016 Renata Pożyczka
2010-12-09 Projekt budżetu na 2011r Renata Pożyczka
2010-11-12 RB- Z na 30.09.2010 Renata Pożyczka
2010-11-12 RB-NDS na 30.09.2010 Renata Pożyczka
2010-11-12 RB- 28 na 30.09.2010 Renata Pożyczka
2010-11-12 RB- 27 na 30.09.2010 Renata Pożyczka
2010-10-29 RB- N na 30.09.2010 Renata Pożyczka
2010-09-24 RB-Z na koniec II kw 2010r Renata Pożyczka
2010-09-24 RB-N na koniec II kw 2010r Renata Pożyczka
2010-09-24 RB-NDS na koniec II kw 2010r Renata Pożyczka
2010-08-26 Sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze 2010 r. Renata Pożyczka
2010-07-29 Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktowów finansowych Renata Pożyczka
2010-07-09 RB-27s za rok 2008 Renata Pożyczka
2010-07-09 RB-28s za rok 2008 Renata Pożyczka
2010-07-09 NDS za rok 2008 Renata Pożyczka
2010-07-09 NDS za IV kw 2009 Renata Pożyczka
2010-06-29 RB-27 za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009 Renata Pożyczka
2010-06-29 RB-28 za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009 Renata Pożyczka
2010-06-29 Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH Renata Pożyczka
2010-06-29 Rb-28 za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2010 Renata Pożyczka
2010-06-29 Rb-27 za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2010 Renata Pożyczka
2010-06-29 RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH Renata Pożyczka
2010-06-29 RB-N wg stanu na koniec I kwartału 2010 roku Renata Pożyczka
2010-06-29 Rb-N wg stanu na koniec IV kwartału 2009 roku Renata Pożyczka
2010-06-29 NDS za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2010 Renata Pożyczka
2010-06-29 NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009 Renata Pożyczka
2010-06-14 Zaciągnięie pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego Renata Pożyczka
2010-06-14 Zaciągnięcie kredytu Renata Pożyczka
2010-06-14 Zmiany w budżecie Renata Pożyczka
2010-06-10 Zakres i formy informacji o wykonaniu budżetu Renata Pożyczka
2010-05-24 Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2009 r. Renata Pożyczka
2009-11-25 Sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze 2009 r. Wójt Gminy Stromiec
2009-11-25 Projekt uchwały budżetowej na 2010 r. Wójt