wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Stromiec

STANOWISKO PRACY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Komórka organizacyjna: Referat Budżetu, Podatków i Opłat Lokalnych
Symbol stanowiska: SKO
Nazwa stanowiska: Stanoisko ds. opłat lokalnych i bhp

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

1. Dokonywanie operacji gotówkowych /wypłat i wpłat/ na podstawie dowodów przychodowych i rozchodowych podpisanych przez upoważnione osoby pod względem
merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzonych do wypłaty.
2. Dokumentowanie operacji kasowych.
3. Właściwe przechowywanie i zabezpieczenie gotówki, czeków, znaków skarbowych,
4. Prowadzenie archiwum zakładowego,
5. Współpracuje i nadzoruje działalność zakładu opieki zdrowotnej,
6. Prowadzenie spraw wynikających z przepisów o:
- imprezach masowych,
- zgromadzeniach,
- zbiórkach publicznych,
- imprezach artystycznych i rozrywkowych
7. Współpraca z jednostkami w zakresie rozwoju kultury w tym z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, nadzór nad biblioteką publiczną
8. Prowadzenie rejestru gminnych instytucji kultury
9. Współdziałanie z jednostkami, organizacjami kultury fizycznej ze stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz udzielanie im pomocy w realizacji zadań,
10. Nadzorowanie spraw w zakresie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się
11. Prowadzenie gospodarki materiałowej w Urzędzie,
12. Prowadzenie ewidencji zużycia materiałów biurowych,
13. Prenumerata czasopism i dzienników urzędowych
14. Przyjmowanie obwieszczeń i pism sądowych oraz wywieszanie na tablicy ogłoszeń w lokalu Urzędu
15. Zamawianie pieczęci, prowadzenie rejestru pieczęci wydanych, przechowywanie i zabezpieczanie pieczęci urzędowych,
16. Prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem bezpieczeństwa i higieny pracy:
- przygotowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń i instrukcji BHP,
- stwierdzanie zagrożeń zawodowych,
- przeprowadzanie kontroli warunków pracy,
- zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy stanu BHP,
- rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz warunków badań środowiska pracy,
- udział w dochodzeniach powypadkowych,
- nadzór nad zabezpieczeniem w odzież ochroną i roboczą zgodnie z obowiązującymi przepisami
17. Wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa 1. Dokonywanie operacji gotówkowych /wypłat i wpłat/ na podstawie dowodów przychodowych i rozchodowych podpisanych przez upoważnione osoby pod względem
merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzonych do wypłaty.
2. Dokumentowanie operacji kasowych.
3. Właściwe przechowywanie i zabezpieczenie gotówki, czeków, znaków skarbowych,
4. Prowadzenie archiwum zakładowego,
5. Współpracuje i nadzoruje działalność zakładu opieki zdrowotnej,
6. Prowadzenie spraw wynikających z przepisów o:
- imprezach masowych,
- zgromadzeniach,
- zbiórkach publicznych,
- imprezach artystycznych i rozrywkowych
7. Współpraca z jednostkami w zakresie rozwoju kultury w tym z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, nadzór nad biblioteką publiczną
8. Prowadzenie rejestru gminnych instytucji kultury
9. Współdziałanie z jednostkami, organizacjami kultury fizycznej ze stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz udzielanie im pomocy w realizacji zadań,
10. Nadzorowanie spraw w zakresie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się
11. Prowadzenie gospodarki materiałowej w Urzędzie,
12. Prowadzenie ewidencji zużycia materiałów biurowych,
13. Prenumerata czasopism i dzienników urzędowych
14. Przyjmowanie obwieszczeń i pism sądowych oraz wywieszanie na tablicy ogłoszeń w lokalu Urzędu
15. Zamawianie pieczęci, prowadzenie rejestru pieczęci wydanych, przechowywanie i zabezpieczanie pieczęci urzędowych,
16. Prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem bezpieczeństwa i higieny pracy:
- przygotowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń i instrukcji BHP,
- stwierdzanie zagrożeń zawodowych,
- przeprowadzanie kontroli warunków pracy,
- zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy stanu BHP,
- rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz warunków badań środowiska pracy,
- udział w dochodzeniach powypadkowych,
- nadzór nad zabezpieczeniem w odzież ochroną i roboczą zgodnie z obowiązującymi przepisami
17. Wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa 1. Dokonywanie operacji gotówkowych /wypłat i wpłat/ na podstawie dowodów przychodowych i rozchodowych podpisanych przez upoważnione osoby pod względem
merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzonych do wypłaty.
2. Dokumentowanie operacji kasowych.
3. Właściwe przechowywanie i zabezpieczenie gotówki, czeków, znaków skarbowych,
4. Prowadzenie archiwum zakładowego,
5. Współpracuje i nadzoruje działalność zakładu opieki zdrowotnej,
6. Prowadzenie spraw wynikających z przepisów o:
- imprezach masowych,
- zgromadzeniach,
- zbiórkach publicznych,
- imprezach artystycznych i rozrywkowych
7. Współpraca z jednostkami w zakresie rozwoju kultury w tym z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, nadzór nad biblioteką publiczną
8. Prowadzenie rejestru gminnych instytucji kultury
9. Współdziałanie z jednostkami, organizacjami kultury fizycznej ze stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz udzielanie im pomocy w realizacji zadań,
10. Nadzorowanie spraw w zakresie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się
11. Prowadzenie gospodarki materiałowej w Urzędzie,
12. Prowadzenie ewidencji zużycia materiałów biurowych,
13. Prenumerata czasopism i dzienników urzędowych
14. Przyjmowanie obwieszczeń i pism sądowych oraz wywieszanie na tablicy ogłoszeń w lokalu Urzędu
15. Zamawianie pieczęci, prowadzenie rejestru pieczęci wydanych, przechowywanie i zabezpieczanie pieczęci urzędowych,
16. Prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem bezpieczeństwa i higieny pracy:
- przygotowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń i instrukcji BHP,
- stwierdzanie zagrożeń zawodowych,
- przeprowadzanie kontroli warunków pracy,
- zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy stanu BHP,
- rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz warunków badań środowiska pracy,
- udział w dochodzeniach powypadkowych,
- nadzór nad zabezpieczeniem w odzież ochroną i roboczą zgodnie z obowiązującymi przepisami
17. Wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa

Osoby zatrudnione na stanowisku:

Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Agnieszka Jedlikowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Maria Brzezińska
Data wytworzenia informacji 2009-04-27
Data udostępnienia informacji 2009-04-27