wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Stromiec

STANOWISKO PRACY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Komórka organizacyjna: Referat Budżetu, Podatków i Opłat Lokalnych
Symbol stanowiska: SKB
Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości budżetowej

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

1. Prowadzenie rejestru księgowego budżetu

2. Rozksięgowywanie wyciągów bankowych z numerowaniem załączników - dowodów wpłat oraz przekazywanie ich na poszczególne stanowiska pracy,

3. Sporządzanie przelewów dotyczących zobowiązań Urzędu na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych dowodów źródłowych,

4. Prowadzenie windykacji opłat z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, czynszu dzierżawnego, czynszu z tytułu najmu lokalu

5. Nadzór nad rozliczaniem materialnie odpowiedzialnych kierowców ze zużytego paliwa

6. Sporządzanie not obciążających na refundację wydatków na utrzymanie systemu informatycznego "POMOST" zgodnie z zawartymi porozumieniami oraz za dożywianie uczniów niebędących mieszkańcami naszej gminy a uczęszczających do szkół na terenie naszej gminy

7. Rozliczanie zaliczek pobranych przez pracowników,

8. Pomoc przy wycenie i ustalaniu różnic inwentaryzacyjnych.

9. Sporządzanie sprawozdań kwartalnych Rb-50 o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst.

Osoby zatrudnione na stanowisku:

Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Agnieszka Jedlikowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Maria Brzezińska
Data wytworzenia informacji 2009-04-27
Data udostępnienia informacji 2009-04-27