wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Stromiec

STANOWISKO PRACY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Komórka organizacyjna: Sekretarz Gminy- Kierownik Referatu Administracyjno-Organizacyjnego i Spraw Społ
Symbol stanowiska: W
Nazwa stanowiska: Woźna

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

. Należyte zabezpieczanie kluczy oraz budynku po zakończonych godzinach urzędowania

przed kradzieżą i włamaniem.

2. Otwieranie budynku Urzędu i pomieszczeń biurowych przed rozpoczęciem pracy Urzędu

oraz zamykanie budynku po pracy.

3. Staranne codzienne sprzątanie pomieszczeń biurowych, korytarzy, łazienek i

pozostałych pomieszczeń.

4. Przygotowywanie sali narad pod obrady rady gminy i na inne spotkania.

5. Pielęgnacja zieleni w pokojach biurowych i korytarzach.

6. Sprzątanie schodów i placu wokół budynku.

7. W okresie letnim pielęgnowanie zieleni i kwiatów wokół budynku.

8. Mycie okien i pranie firanek,

9. Otwieranie budynku i pomieszczeń biurowych w dni wolne od pracy na polecenie Wójta

lub Sekretarza,

10. Udział w pracach przygotowawczych lokali wyborczych,

11. Ochrona danych osobowych, przy przetwarzaniu danych osobowych w zbiorach, do których

ma Pani dostęp lub może mieć dostęp w związku z realizacja powierzonych zadań,

przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych oraz przeciwdziałanie w przypadku

wykrycia naruszeń zabezpieczeń zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie

danych osobowych

Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Agnieszka Jedlikowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Maria Brzezińska
Data wytworzenia informacji 2009-04-27
Data udostępnienia informacji 2009-04-27