wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Istebna

Sprawozdania:

Data: Tytuł: Autor:
2015-10-21 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst do 30 września 2015 Agata Kobel-Zembik
2015-10-21 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst do 30 września 2015 Agata Kobel-Zembik
2015-10-21 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za III kwartał 2015 Agata Kobel-Zembik
2015-10-21 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za III kwartał 2015 Agata Kobel-Zembik
2015-10-21 Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ust.o fin.publ.do końca 3 kwartału 2015 Agata Kobel-Zembik
2015-10-21 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst do 30 wrzesnia 2015 Agata Kobel-Zembik
2015-08-25 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Istebna za I półrocze roku 2015 wraz z WPF i GOKPITiBP Agata Kobel-Zembik
2015-07-20 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych na koniec II kw.2015 Agata Kobel-Zembik
2015-07-20 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kw.2015 Agata Kobel-Zembik
2015-07-20 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jst za okres do 30 czerwca 2015 Agata Kobel-Zembik
2015-07-20 Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o fin.publ. do końca 2 kwartału 2015 Agata Kobel-Zembik
2015-07-20 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst do 30 czerwca 2015 Agata Kobel-Zembik
2015-07-20 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst do 30 czerwca 2015 Agata Kobel-Zembik
2015-05-14 Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego Gmina Istebna na dzień 31.12.2014r. Agata Kobel-Zembik
2015-05-14 Informacja Wójta Gminy Istebna o wykonaniu budżetu Gminy Istebna za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Agata Kobel-Zembik
2015-04-24 Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Istebna za rok 2014 Agata Kobel-Zembik
2015-04-24 Sprawozdania finansowe za 2014 rok Agata Kobel-Zembik
2015-04-21 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiazań według tytułów dł€żnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2015 Agata Kobel-Zembik
2015-04-21 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015 Agata Kobel-Zembik
2015-04-21 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku Agata Kobel-Zembik
2015-04-21 Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych od początku roku 2015 do końca 1 kwartału roku 2015 Agata Kobel-Zembik
2015-04-21 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do 31 marca roku 2015 Agata Kobel-Zembik
2015-04-21 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do 31 marca roku 2015 Agata Kobel-Zembik
2015-02-19 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014 Agata Kobel-Zembik
2015-02-19 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014 Agata Kobel-Zembik
2015-02-19 Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o fiinansach publicznych od początku roku do końca 4 kwartału roku 2014 Agata Kobel-Zembik
2015-02-19 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku Agata Kobel-Zembik
2015-02-19 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014 Agata Kobel-Zembik
2015-02-19 Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014 Agata Kobel-Zembik
2015-02-19 Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2014r. Agata Kobel-Zembik
2015-02-19 Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych wg stanu na koniec 2014 roku Agata Kobel-Zembik
2015-02-19 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku Agata Kobel-Zembik