wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Istebna

Opinie:

Data: Tytuł: Autor:
2015-12-14 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na rok 2016 i o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół Zamiejscowy w Bielsku-Białej
2015-11-13 projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2016 wraz z załącznikami oraz w spr.uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2025 Wójt Gminy Istebna
2015-09-09 Opinia RIO w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2015 roku Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Zespół Zamiejscowy w Bielsku-Białej
2015-07-02 Pismo nt. składania wniosków do projektu budżetu Gminy Istebna na rok 2016 Wójt Gminy Istebna
2015-06-23 Opinie RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego w kwocie 2 200 000 zł. oraz w wysokości 1 000 000 zl. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Zespół Zamiejscowy w Bielsku-Białej
2015-04-24 Opinia RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Istebna sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Zespół Zamiejscowy w Bielsku-Białej
2015-04-16 Opinia RIO o możliwości spłaty pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 358 000 zł. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Zespół Zamiejscowy w Bielsku-Białej
2015-03-09 Opinia RIO o możliwości spłaty pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansow.ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 500 000,00 zl. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Zespół Zamiejscowy w Bielsku-Białej
2015-01-20 Opinia RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Istebna, wynikającej z palnowanych i zaciąganych zobowiązań - rok 2015. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Zespół Zamiejscowy w Bielsku-Białej