wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Istebna

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2015-11-30 Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
2015-11-24 Informacja Wójta Gminy Istebna
2015-11-14 Protokół przeprowadzenia konsultacji w sprawie projektu: "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 oraz Gminnego Programu przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016".
2015-08-04 Obwieszczenie Wójta Gminy Istebna
2015-07-31 Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019