wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Zespół Szkół i Placówek Oświatowych BSTO im. Zbigniewa Herberta

Czym się zajmujemy

W skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych BSTO im. Zbigniewa Herberta w Bełchatowie wchodzi bezpłatne: 
Publiczne Gimnazjum Nr 7 im. Zbigniewa Herberta
VI Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta
Jesteśmy szkołą:
- jednozmianową;
- bezpieczną;
- z mało licznymi klasami;
- korzystająca z dziennika elektronicznego LIBRUS;
- posiadającą certyfikat ogólnopolskiej akcji: "SZKOŁA Z KLASĄ","SZKOŁA Z KLASĄ 2.0", "NAUCZYCIEL Z KLASĄ", "UCZEŃ Z KLASĄ", "SZKOŁA MYŚLENIA";
- z wykwalifikowana kadra pedagogiczną;
- nasz program wychowawczy opiera się na wartościach:prawda, dobro, piękno
- 100% ZDAWALNOŚĆ NOWEJ MATURY;
- Na bieżąco w gimnazjum przeprowadza się diagnozę kompetencji wszystkich uczniów naszej szkoły. Ewaluacja przeprowadzana jest przez jednostkę zewnętrzną - Instytut Badań Kompetencji w Wałbrzychu.

W OFERCIE EDUKACYJNEJ DLA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 7 IM. ZBIGNIEWA HERBERTA W BEŁCHATOWIE PROPONUJEMY:
- nauczanie dwóch języków obcych (j. angielski oraz j. niemiecki),
- w klasie III bezpłatne zajęcia fakultatywne przygotowujące do egzaminów gimnazjalnych,
- zajęcia socjoterapeutyczne
- w ramach lekcji wychowania fizycznego oferujemy:
naukę pływania (zajęcia na basenie),
naukę jazdy na nartach (biała szkoła dla zainteresowanych),
rajdy rowerowe
naukę tańca towarzyskiego
- pracę metodami aktywnymi wykraczającymi poza standardowe schematy lekcji
- realizację ciekawych projektów edukacyjnych
- naukę przedmiotów przyrodniczych w czterogodzinnych blokach umożliwiającą pracę w terenie;
W OFERCIE EDUKACYJNEJ DLA VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ZBIGNIEWA HERBERTA W BEŁCHATOWIE PROPONUJEMY:
- dostosowanie pracy szkoły do indywidualnych potrzeb ucznia związanych z wyborem przedmiotów maturalnych,
- realizację programu podstawowego z większości przedmiotów w klasie l,
- naukę języków obcych (języka angielskiego oraz niemieckiego) na poziomie rozszerzonym,
- innowację pedagogiczną „Wybieram świadomie”, zgodnie z którą od klasy II uczniowie uczą się w mało licznych grupach międzyklasowych wybranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym:
grupa „ścisłowcy” (rozszerzona matematyka, fizyka),
grupa przyrodnicza (rozszerzona biologia, geografia oraz chemia),
grupa humanistyczna (rozszerzony j. polski, wos oraz historia)
- realizację projektów edukacyjnych,

MOTTO NASZEJ SZKOŁY BRZMI: " ...IDŹ WYPROSTOWANYM WŚRÓD TYCH CO NA KOLANACH..." Zbigniew Herbert