wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Zespół Szkół i Placówek Oświatowych BSTO im. Zbigniewa Herberta

Sposoby załatwiania spraw

1. Wszystkie informacje dotyczące:

-  funkcjonowania szkoły,

- organizacji pracy szkoły,

-  prowadzonych zajęć edukacyjnych obowiązkowych i pozalekcyjnych,

-  kół zainteresowań,

-  godzin pracy nauczycieli,

można uzyskać:

 - telefonicznie pod numerem telefonu 44632-97-12,

-   osobiście w godzinach pracy sekretariatu szkoły 7:00 - 15:00

-   za pomocą poczty elektronicznej: adres e-mail: slobelchatow@interia.pl

2.  Szkoła nie udostępnia prywatnych danych osobowych dzieci, rodziców

i nauczycieli.

3. W celu ponownego wystawienia legitymacji szkolnej uczeń powinien dostarczyć:

- wniosek kierowany do dyrektora szkoły o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej,

- zdjęcie,

- uiścić opłatę w kwocie 9 zł.

Wszelkie zaświadczenia dotyczące uczniów naszej szkoły, wydawane są w godzinach pracy sekretariatu.