wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Zespół Szkół i Placówek Oświatowych BSTO im. Zbigniewa Herberta

Opłaty - ceny usług

W przypadku zniszczenia lub zagubienia legitymacji szkolnej uczeń ma możliwość otrzymania duplikatu legitymacji szkolnej po uiszczeniu opłaty 9 zł.