wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Zespół Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu

Poznaj nas bliżej

 Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych jest szkołą o profilu technicznym. Szkoła w obecnej nazwie funkcjonuje od 2008 roku. Kształcimy ponad 700 uczniów w technikum. 

W skład szkoły wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

- Technikum Nr 4 im. ks. Józefa Sieradzana w Kaliszu,

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4.

Jesteśmy szkołą o szerokim profilu kształcenia. Przygotowujemy absolwentów do pracy w branżach: informatycznej, telekomunikacyjnej, elektronicznej, elektrycznej, mechanicznej, automatyki i reklamowej. Nasi uczniowie kształcą się w nowoczesnychi potrzebnych zawodach. Nowe profile kształcenia wprowadzamy zawsze po wnikliwej analizie zapotrzebowania lokalnego rynku pracy, co daje absolwentom w przyszłości gwarancję zatrudnienia.

Od roku szkolnego 2013/2014 gimnazjaliści mogą u nas kontynuować edukację w zawodzie technik mechatronik, który przygotowuje specjalistów do pracy w branży mechaniczno-elektrycznej.

W roku szkolnym 2011/2012 rozpoczęliśmy z sukcesem nabór w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych (grafik komputerowy), którego wybór był podyktowany deficytem w naszym regionie na specjalistów z zakresu przygotowania i obróbki grafiki komputerowej oraz multimediów.

Od roku szkolnego 2006/2007 nastąpiły kolejne zmiany. W naszej ofercie pojawił się kierunek z pogranicza elektroniki, telekomunikacji i informatyki - technik teleinformatyk, który jest zawsze chętnie wybierany przez młodzież kończącą gimnazjum.

Od roku szkolnego 2005/2006 rozpoczęliśmy nabór w zawodzie technik informatyk, który cieszy się od samego początku największym zainteresowaniem wśród absolwentów gimnazjów. Od tego roku uczniowie są kształceni w systemie modułowym, który umożliwia jeszcze lepsze i efektywniejsze przygotowanie do zawodu informatyka.

Od roku szkolnego 1992/1993 kształcimy w trzech zawodach: technik elektronik, technik mechanik. Są to zawody mające ponad 20 letnią tradycję kształcenia w naszej szkole, cały czas potrzebne i aktualne na rynku pracy, które łączą ze szkołą kolejne pokolenia absolwentów. 

***

Historia szkoły 

Przedstawiając historię przyzakładowego WSK należy sięgnąć do lat pięćdziesiątych, kiedy to na terenie ówczesnego Zakładu Napraw Samochodów powstała szkoła przyzakładowa, kształcąca w zawodach metalowych. Szkoła ta istniała 4 lata. 

W roku 1960 kierownictwo przedsiębiorstwa powołało placówkę przyuczającą do zawodui kształcenia praktycznego uczniów, pracowników zakładu, pobierających naukę teoretyczną w szkole zawodowej. Do zorganizowania placówki oddelegowano inż. Benona Majewskiego. Od chwili powołania szkoły w 1962 roku przez Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego rozwijaliśmy bazę praktycznej nauki zawodu na wydziałach produkcyjnych , aby w 1964 r. rozpocząć budowę własnego pomieszczenia na terenie zakładu.

We wrześniu 1962 roku rozpoczęło naukę w ZSZ 194 uczniów. W sześciu klasach ze specjalnościami nauczania w zawodzie tokarza, frezera i szlifierza metali, a w technikum mechanicznym dla pracowników - 35 uczniów o specjalności obróbka skrawaniem. Zajęcia odbywały się tylko w godzinach popołudniowych w budynku Szkoły Metalowej przy ul. Rzemieślniczej 6. Dyrektorem ZSZ mianowano Waleriana Strekera. 

W 1963 roku ZSZ, której dyrektorem został mgr T. Fursiewicz, przeniesiono do budynku Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Kordeckiego. W 1964 roku przy pomocy uczniów Szkoły Budowlanej rozpoczęto budowlę własnych warsztatów szkolnych o powierzchni 600 metrów kwadratowych usytuowanych na terenie przedsiębiorstwa. Prace budowlano-montażowe ukończono w lutym 1965 roku. We wrześniu 1965 roku szkoła liczyła wówczas 11 oddziałów i 423 uczniów. 

W 1966 r. zaadaptowaliśmy niemałym nakładem finansowym budynek szkolny przyul. Wigury 10. To było zaczątkiem szerokiej samodzielności i rozwoju form pracy i pomnażania pomocy naukowych. Równocześnie jednak przygotowywaliśmy dokumentację pod budowę własnego budynku szkolnego. Dzięki dobrej i terminowej pracy załogi KPB przed 1 maja 1971 r. uczyliśmy już w nowych pomieszczeniach przy ulicy Wodnej 11-13. W roku szkolnym 1972/73 do istniejących dotychczas dwóch jednostek: ZSZ i TM dołączyło Liceum Zawodowe i Policealne Studium Zawodowe, co stworzyło kompleks pod nazwą Zespół Szkół Technicznych. Zakres działalności tej placówki uległ ogromnemu rozszerzeniu. W dniu 3 września 1973 roku odbyło sięw naszej szkole przy ul. Wodnej uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. 

Na podstawie decyzji Kuratorium Poznańskiego i naszego zjednoczenia w miesiącach maju i czerwcu 1975 roku rozpoczęła się przeprowadzka do gmachu przyul. Częstochowskiej 99 - 105. Pierwszy dzwonek września 1975 roku powitał w ZST 1200 uczniów, którzy będą kontynuować naukę w czterech typach szkół:

- Policealnym Studium Zawodowym 

- Technikum Mechanicznym 

- Liceum Zawodowym 

- Zasadniczej Szkole Zawodowej 

W roku szkolnym 1977/78 rozpoczął się nowy etap w działalności Zespołu Szkół Technicznych. Dyrektorem szkoły został inż. Tadeusz Czarnota, dzięki którego pracy i zaangażowaniu wzrosła ranga szkoły na szczeblu całego województwa. Rozwój szkoły zawsze był warunkowany rozwojem zakładu. Takiego rozwoju naszej szkoły nie osiągnęlibyśmy, gdyby nie pomoc i życzliwość ludzi, którzy z nami współpracowali.

W roku 1985 szkołę opuszczają pierwsi absolwenci 5-letniego Technikum Lotniczego. Utworzyliśmy Szkołę Przysposabiającą do Zawodu, która funkcjonowała do roku 1994. 

Rok 1992 przynosi generalne zmiany w kierunkach kształcenia. Wprowadziliśmy nowe kierunki: mechanik precyzyjny, ślusarz, mechanik i elektronik oraz ochrony środowiska. Kolejny rok również obfitował w wiele zmian organizacyjnych i programowych. Placówka zostaje jednostką kuratoryjną, a następnie samorządową, stając się kuźnią kadr dla miasta Kalisza. Wprowadziliśmy nowe kierunki kształcenia: monter elektronik, technik elektronik, technik mechanik - budowa maszyn. 

W 1997 roku naukę rozpoczynało w szkole 800 uczniów, a więc ponad czterokrotnie więcej niż na początku naszej działalności. 

1998 w ramach Zespołu powołaliśmy nową jednostkę organizacyjną jakim było Liceum Techniczne o profilach: elektroniczny i ochrona środowiska. Był to również rok, w którym szkoła straciła swój symbol, jakim był samolot stojący przed budynkiem szkoły.

W roku 2008 Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu otrzymało imię księdza Józefa Sieradzana.

Dzisiejsza struktura szkoły funkcjonuje w oparciu o klasy technikum 4 letniego. Obecnie szkoła nie kształci w klasach szkoły zawodowej.