wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Paprotnia

Zadania i kompetencje Przewodniczącego

stoi na straży praw i godności rady, reprezentuje Radę na zewnątrz, zwołuje sesje i przewodniczy obradom, sprawuje pieczę nad spokojem i porządkiem sesji, podpisuje uchwały, protokoły z obrad sesji i inne dokumenty,opracowuje projekt planu pracy Rady, opiniuje projekty planów pracy komisji, czuwa nad przygotowaniem materiałów na sesję, nadaje bieg inicjatywom komisji, przyjmuje oświadczenia o stanie majatkowym, wykonuje wobec Wójta czynności z zakresu prawa pracy.

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Leszek Trębicki
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Leszek Trębicki
Data wytworzenia informacji 2018-11-22
Data udostępnienia informacji 2018-11-22