wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Paprotnia

Komisje i ich przedmiot działania

Pełna nazwa komisji rady 
Symbol 
Typ komisji 
   
Komisja Rewizyjna Rewizyjna
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Ośw. Kult. Zdr.
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ładu i Porządku Budż. Fin. Rol. Ładu    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji
Data udostępnienia informacji