wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Paprotnia

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2020-05-20 Obwieszczenie o przekazaniu domumentów do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach .
2020-05-06 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
2020-04-20 Owieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej
2020-04-08 Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,, Budowie gospodarstwa rodzinnego złożonego z trzech budynków do hodowli drobiu na działce o numerze ewidencyjnym nr 424/2 Paprotnia, gmina Paprotnia , powiat Siedlecki, woj. mazowieckie"
2020-04-012020-12-31Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy 2020 r.
2020-03-18 zawiadomienie
2020-03-13 KOMUNIKAT o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia
2020-03-13 KOMUNIKAT o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
2020-03-09 OBWIESZCZENIE STAROSTY SIEDLECKIEGO w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
2020-03-02 ZAWIADOMIENIE O ROZPRAWIE ADMINISTRACYJNEJ
Strona 1 of 6 (55 ogłoszeń)Poprzednia[1]23456Następna