wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Paprotnia

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
6/20 2020-03-09 Zarządzenie Nr 6/20 Wójta Gminy Paprotnia z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Hołubli w przypadku jego nieobecności NIE 0
5/20 2020-03-09 Zarządzenie Nr 5/20 Wójta Gminy Paprotnia z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Paprotni w przypadku jego nieobecności NIE 0
4/20 2020-02-28 Zarządzenie Nr 4/20 Wójta Gminy Paprotnia z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy NIE 0
3/20 2020-02-19 Zarządzenie Nr 3/20 Wójta Gminy Paprotnia z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Paprotnia na rok szkolny 2020/2021 NIE 0
1/20 2020-01-02 Zarządzenie Nr 1/20 Wójta Gminy Paprotnia z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie przekazania jednostkom Gminy informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek określonych w uchwale budżetowej NIE 0
5/2019 2019-02-28 Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Paprotnia z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Zastępcy Wójta Gminy Paprotnia. NIE 0
4/2019 2019-02-28 Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Paprotnia z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Paprotnia. NIE 0
3/2019 2019-02-27 Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Paprotnia z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Paprotnia. NIE 0
2/2019 2019-02-25 Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Paprotnia z dnia 25 lutego2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Paprotnia na rok szkolny 2019/2020. NIE 0
1/2019 2019-02-05 Zarządzenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Paprotnia z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w skutek klęski żywiołowej. NIE 0
16/2018 2018-12-27 Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Paprotnia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. NIE 0
15/2018 2018-12-27 Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Paprotnia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. podatków i opłat w Urzędzie Gminy Paprotnia. NIE 0
14/2018 2018-12-20 Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Paprotnia z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 13/2018 Wójta Gminy Paprotnia z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udziale zamówienia na zadanie pn. " Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Paprotnia" oraz określenia jej organizacji, trybu oraz zakresu obowiązków. NIE 0
13/2018 2018-12-12 Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Paprotnia z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udziale zamówienia na zadanie pn. " Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Paprotnia" oraz określenia jej organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków. NIE 0
12/2018 2018-11-27 Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Paprotnia z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta. NIE 0
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia