wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Paprotnia

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
6/20 2020-03-09 Zarządzenie Nr 6/20 Wójta Gminy Paprotnia z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Hołubli w przypadku jego nieobecności NIE 0
5/20 2020-03-09 Zarządzenie Nr 5/20 Wójta Gminy Paprotnia z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Paprotni w przypadku jego nieobecności NIE 0
4/20 2020-02-28 Zarządzenie Nr 4/20 Wójta Gminy Paprotnia z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy NIE 0
3/20 2020-02-19 Zarządzenie Nr 3/20 Wójta Gminy Paprotnia z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Paprotnia na rok szkolny 2020/2021 NIE 0
1/20 2020-01-02 Zarządzenie Nr 1/20 Wójta Gminy Paprotnia z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie przekazania jednostkom Gminy informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek określonych w uchwale budżetowej NIE 0
13/2019 2019-11-06 Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Paprotnia z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej w zasobach Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy Paprotnia. NIE 0
12/2019 2019-08-23 Zarządzenie Nr 12/19 Wójta Gminy Paprotnia z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Hołubli, 08-107 Paprotnia, ul. Unitów Podlaskich 35. NIE 0
11/2019 2019-07-31 Zarządzenie Nr 11/19 Wójta Gminy Paprotnia z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Paprotnia. NIE 0
10/2019 2019-07-30 Zarządzenie Nr 10/19 Wójta Gminy Paprotnia z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. NIE 0
9/2019 2019-07-30 Zarządzenie Nr 9/19 Wójta Gminy Paprotnia z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ochrony danych w Urzędzie Gminy Paprotnia. NIE Uchwalony obowiązujący
8/2019 2019-07-02 Zarządzenie Nr 8/19 Wójta Gminy Paprotnia z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej. NIE Uchwalony obowiązujący
7/2019 2019-07-02 Zarządzenie Nr 7/19 Wójta Gminy Paprotnia z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. NIE Uchwalony obowiązujący
6/2019 2019-06-10 Zarządzenie Nr 6/19 Wójta Gminy Paprotnia z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Paprotni, ul. Jana Pawła II 5, 08-107 Paprotnia. NIE Uchwalony obowiązujący
5/2019 2019-05-31 Zarządzenie Nr 5/19 Wójta Gminy Paprotnia z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie Raportu o stanie Gminy Paprotnia za 2018 rok. NIE Uchwalony obowiązujący
4/2019 2019-05-31 Zarządzenie Nr 4/19 Wójta Gminy Paprotnia z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Paprotni, ul. Jana Pawła II 5, 08-107 Paprotnia. NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia