wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Olszanka

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
11/2020 2020-03-27 w sprawie funkcjonowania Urzędu Gminy Olszanka po wprowadzeniu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii NIE Uchwalony obowiązujący
10/2020 2020-03-25 wykonania budżetu gminy za IV kwartał 2019 roku NIE Uchwalony obowiązujący
9/2020 2020-03-25 sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olszanka za 2019 rok NIE Uchwalony obowiązujący
8/2020 2020-03-17 ustalenia i wprowadzenia w życie procedury udzielania szczególnych form pomocy przez Gminę Olszanka mieszkańcom odbywającym kwarantannę domową NIE Uchwalony obowiązujący
7/2020 2020-03-02 powołania komisji ds. wycinki drzew lub krzewów NIE Uchwalony obowiązujący
6/2020 2020-02-24 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Próchenkach, stanowiącej własność Gminy Olszanka NIE Uchwalony obowiązujący
5/2020 2020-02-17 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej NIE Uchwalony obowiązujący
4/2020 2020-02-17 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na rok 2020 NIE Uchwalony obowiązujący
3/2020 2020-01-22 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na rok 2020 NIE Uchwalony obowiązujący
2/2020 2020-01-21 w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego ALFA i ALFA-CRP na terenie Gminy Olszanka NIE Uchwalony obowiązujący
1/2020 2020-01-14 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży NIE Uchwalony obowiązujący
38/2019 2019-12-31 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na rok 2019 NIE Uchwalony obowiązujący
37/2019 2019-12-27 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie usługi pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Olszanka" NIE Uchwalony obowiązujący
36/2019 2019-12-19 w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Olszanka NIE Uchwalony obowiązujący
35/2019 2019-12-12 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Olszanka NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia